Spitalul Județean Slatina angajează trei muncitori și un șofer. Nu se cere vechime

0
758

Continuă angajările la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Astfel, în perioada 19-25 aprilie anul curent, instituția organizează o nouă serie de concursuri. Spitalul caută trei muncitori la Serviciul Administrare Aprovizionare-Transport-Bloc Alimentar și un șofer II la Serviciul administrative, aprovizionare-transport. Încadrarea este pe durată nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe cele trei posturi de muncitor trebuie să aibă: diplomă de şcoală generală. Nu se cere vechime. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 5 aprilie 2018. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 aprilie, de la ora 9.00, iar interviul pe 24 aprilie, de la aceeași oră. Pentru postul de șofer se cere: școală generală, permis de conducere categoria B, stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate, capacitate deplină de  exercițiu, vârsta minima 18 ani împliniți, cunoștințe de limba română, scris și vorbit. De asemenea, persoana nu trebuie să fi  fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Nu se cere vechime. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului/publicării anunțului (ultima zi de depunerea dosarelor este 10 aprilie, ora 16.00.) Proba scrisă a examenului va avea loc pe 20 aprilie, de la ora 9.00, iar interviul pe 25 aprilie de la aceeași oră.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, str. Crişan nr. 9-11, judeţul Olt – telefon 0349/802.550.

Ilie Bîzoi