ȘEDINȚĂ IMPORTANTĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT. CONSILIERII JUDEȚENI ȘI ȘEFII INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINEA CJ, LA RAPORT

0
876

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 28 ianuarie 2021, de la ora 11.00, în prima sedință ordinară din acest an. Pe agenda întâlnirii, figurează zeci de proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean (CJ) Olt se va reuni joi în prima şedinţă ordinară din acest an a instituției pe ordinea de zi fiind trecute 21 proiecte de hotărâre. Printre proiectele importante ce vor supuse aprobării plenul Consiliului Judeţean Olt se numără cel referitor la încetare mandat de consilier județean, precum și aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2020.

De asemenea, în ședința de joi, aleșii județeni vor decide cu privire la modificarea subpunctului 3 al punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, dar vor vota și proiectul de hotărâre cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Olt.

Tot în cadrul întâlnirii vor fi prezentate și șapte rapoarte trimestriale, semestriale și anuale cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor și activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului, precum și două rapoarte de activitate care vizează activitatea desfășurată de consilierii județeni și de instituțiile și serviciile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2020.

Gazeta Oltului vă prezintă proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 28 ianuarie 2021:

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin restructurarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență Șopârlița” ;

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social cu cazare ,,Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.1 Slatina” în cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.1 Slatina”;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în cadrul Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în cadrul Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în trepte profesionale imediat superioare celor deținute;

Proiect de hotărâre cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.) ;

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2020 ;

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt ;

Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița”, serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ;

Proiect de hotărâre pentru modificarea subpunctului 3 al punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de execuție din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2021 ;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei;

Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Olt;

Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului 2020;

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul IV 2020;

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în semestrul II 2020;

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în anul 2020;

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2020;

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2020;

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în anul 2020 ;

Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul 2020;

Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2020;