0
166

în județ sunt foarte mulți cetățeni de etnie romă care nu au acte de identitate?