0
38

Oltul este județul fruntaș ca număr de imobile intabulate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară