0
46

judeţul Olt ocupă locul I în Regiunea Oltenia la absorbţia de fonduri europene pentru restaurarea monumentelor istorice?