0
104

în comuna Vișina numărul caselor părăsite crește semnificativ de la an la an?