0
100

…Sinagoga din Caracal a fost construită în 1902, în apropierea fostului cartier
și cimitirului evreiesc din Potroseni?