Sute de pensii, sistate în Olt. Vezi motivul

0
910

Începând cu 1 octombrie 2018, Casa Județeană de Pensii (CJP) Olt a sistat de la plată peste 500 de pensii de urmaș. Este vorba de pensiile încasate de către elevii și studenții urmași, care au avut obligația ca până în data de 25 septembrie 2018 să depună documente care să ateste continuarea studiilor.

 Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2018-2019 urmează o formă de învățământ.

Întrucât anul universitar a început la1 octombrie 2018, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, nu au avut posibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a adeverinței privind continuarea studiilor. Astfel, într-o primă fază, studenții au avut obligația ca până la data de 25 septembrie 2018 să depună o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor.

Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar 2018-2019, urmează o formă de învățământ superior. În cazul nedepunerii, până la data de 25 septembrie, a adeverinței solicitate sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaș este reținută de la plată începând cu data de 1 octombrie 2018. Situația elevilor și studenților urmași a căror pensie este sistată în luna octombrie 2018 deoarece nu au prezentat adeverințe de continuare a studiilor se prezintă astfel: dintr-un total de 872 de beneficiari de pensii de urmaș au depus actele solicitate doar 341. Drept urmare pentru 531 de beneficiari s-a luat măsura sistării pensiei, a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii Olt, Iulian Smarandache .

Adeverinţele de elev sau student, la care, la depunerea la CJP Olt, se anexează şi cuponul de pensie, trebuie să conţină obligatoriu denumirea instituţiei de învăţământ, numele şi prenumele beneficiarului, tipul de învăţământ, dar şi faptul că a fost emisă pentru anul de studiu 2018 – 2019.

Ilie Bîzoi