Statul dă bani pentru majorarea salariilor. Printre județele vizate se numără și Oltul

0
793

Vești uriașe! Statul român dă bani firmelor pentru majorarea salariilor acestor angajați!

Firmele private sunt cele care vor beneficia de un buget total de 450 milioane de lei în acest an, finanțare nerambursabilă acordată de statul român.

Schema de ajutor urmărește sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Obligația societăților va fi însă menținerea angajaților pe o perioadă de minim 5 ani de la data ocupării locului de muncă. Pentru a fi declarate eligibile, firmele trebuie să conducă la crearea, pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei, a cel puțin 15 locuri de muncă înalt calificate și calificate, ponderea locurilor de muncă înalt calificate fiind de minimum 15% din totalul locurilor de muncă nou-create dacă investiția este realizată în județele Vaslui, Botoșani,Teleorman, Mehedinți, Suceava, Olt, Neamț, Călărași, Vrancea, Buzău, Bacău, Galați, Giurgiu,Harghita, Dâmbovița, Ialomița, Maramureș, Covasna, Satu Mare, Brăila, Dolj, Vâlcea, Bistrița-Năsăud, Tulcea, Mureș, Sălaj, Iași, Hunedoara și Bihor. Pentru celelalte județe, investițiile făcute cu ajutorul statului român trebuie să conducă la crearea, pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei, a cel puțin 30 locuri demuncă înalt calificate și calificate, ponderea locurilor de muncă înalt calificate fiind de minimum 15% din totalul locurilor de muncă nou-create.

Printre condițiile obligatorii de acordare a ajutorului de stat se numără și plata angajaților calificați cu un salariu de 5.500 de lei brut, ceea ce înseamnă 3.200 de lei net. Pentru angajații cu înaltă calificare, salariul brut trebuie să fie de 8.000 de lei, adică 4.600 de lei net. Locuri de muncă calificate sunt considerate locurile de muncă ocupate de persoane care deţin o diplomă emisăde o instituţie de ȋnvăţământ sau un certificat de calificare emis de un furnizor autorizat conformO.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cele înalt calificate fiind ocupate de persoane care deţin o diplomă dinȋnvăţământul postliceal sau superior.Potrivit proiectului de hotărâre de guvern inițiat de ministerul Finanțelor Publice, cererea de plată a ajutorului de stat trebuie să fie însoţită de o scrisoare de garanție emisă de o instituțiede credit sau instituție financiară prin care se prevede că, în cazul în care întreprinderea beneficiarăde ajutor de stat nu își respectă obligațiile, instituția va plăti ea însăși suma corespunzătoareajutorului de stat de recuperat. Totodată, Ministerul Finanțelor Publice nu va efectua plata ajutorului de stat în cazul în care firma înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, scrie national.ro.

Sursa: bugetul.ro