Rata șomajului, în scădere la nivelul județului Olt

0
79

Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, la finele lunii aprilie au fost înregistrați 7.415 șomeri (din care 3.359 femei), rata șomajului fiind de 5,55%, într-o ușoară scădere de 0,09 pp comparativ cu luna precedentă.

Din totalul de 7.415 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.253 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.162 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.077 șomeri provin din mediul rural și 1.338 sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (42,52%), apoi somerii cu nivel de instruire primar si fara studii (20,67%), urmat de cei cu nivel de instruire profesional (17,59%), iar 16,47%  au cei cu nivel de instruire liceal . Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,07 %, iar cei cu studii superioare au o pondere   de 1,68 %.

 Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.409 persoane foarte greu ocupabile,  3.318  greu ocupabile, 1.500 mediu ocupabile, iar 188 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” transmite AJOFM Olt.