Programul FamilyStart: Creditul de până la 75.000 lei va putea fi folosit pentru nuntă, creșă, spitalizare în cazul nașterii, laptopuri, mașină, taxe de studii, chirie sau achiziție de locuință

0
164

Familiile la început de drum pot solicita, prin programul Family Start, credite garantate de stat de până la 75.000 lei, pentru organizarea nunţii, a unui botez sau pentru achiziţia unei maşini de familie, dar și pentru spitalizare în cazul nașterii, plata creșei, a chiriei sau a avansului la locuință.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) condus de social-democrata Gabriela Firea a detaliat, într-un proiect de act normativ, cheltuielile eligibile și condițiile în care poate fi luat acest credit.

Programul guvernamental „FamilyStart” va putea fi accesat de tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și care au venituri de până la maximum 7.500 de lei net per familie, luându-se în calcul veniturile ambilor soţi sau parteneri de viaţă.

Statul va garanta un credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporţie de 80%, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, şi va suporta comisionul de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 5,5%, comisionul de analiză al băncii este de 0.2% la acordare, iar comisionul de gestiune a garanţiei este de 0,4% anual.

Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

Creditul poate fi acordat o singură dată. Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe, în funcţie de documentele justificative prezentate la decontare. Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație. Beneficiarul stabileşte de comun acord cu finanţatorul o perioadă de graţie, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului. Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind obținerea statutului de familie, habitatul, sănătatea, educaţia și cultura.

Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:

a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de familie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000; solicitarea decontării se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

b) decontarea cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;

c) plata, pentru tinerii părinți căsătoriți a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, pictură;

d) achiziția de către tinerii căsătoriţi a echipamentelor necesare în procesul de tranziție digitală: laptopuri, calculatoare, tablete;

e) avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri;

f) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor;

g) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de specialitate;

h) plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

i) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;

j) plata chiriei maximum 300 euro/lună (la cursul BNR din ziua plății);

k) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

l) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

Sursă: economedia.ro