PICAȚI PE CAPETE LA CONCURSUL DE LA PROTECȚIA COPILULUI OLT

0
1363

Doar 27 de candidaţi din cei 97 care s-au înscris la concursul pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt au reușit să treacă de cele două probe ale examenului. Unii candidați nu au reușit să scoată nici măcar 5 puncte din 100. Ba, mai mult lucrarile a opt candidați au fost notate cu 0 puncte.  

 S-au afişat rezultatele examenului pentru posturile de la DGASPC Olt. Cu toate că zeci de persoane şi-au dorit să ocupe un loc de muncă în cadrul instituției, puţine sunt cele care au reuşit să şi promoveze concursul.

Deși inițial pentru cele 47 de posturi vacante scoase la concurs s-au înscris 97 de candidați în urma selecției dosarelor unul dintre competitori a fost respins pe motiv că nu îndeplinește condițiile generale prevăzute de articolul 3 al Regulamentului cadru aprobat prin H.G nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu face dovada stării de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. Din cei 96 de candidați care urmau să susțină proba scrisă a examenului s-au prezentat la concurs 72, iar dintre aceștia doar 27 au reușit să obțină note de trecere. Mai mult, deşi punctajul minim de trecere a fost de 50 puncte, au existat candidaţi care au obţinut 3 puncte, 2 puncte,1 punct, ba chiar au fost opt lucrări notată cu 0 puncte. Pe de altă parte, cea mai mare notă obținută de un candidat la proba scrisă a fost 95 de puncte, în timp ce la proba interviu un candidat a obținut 93 de puncte. Toți cei 27 de candidați care au promovat proba scrisă au reușit să treacă și de interviu.