Noi condiţii pentru beneficiarii pensiilor de urmaş din Olt

0
370

Până pe data de 25 septembrie, respectiv 25 octombrie, elevii care au împlinit vârsta de 16 ani și studenții care beneficiază de pensie de urmaş sunt obligaţi să depună la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt adeverinţe de student sau elev, pentru a beneficia în continuare de acest drept. Nedepunerea adeverințelor de continuare a studiilor atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş până în momentul în care beneficiarii fac dovada continuării studiilor liceale sau universitare.

 Potrivit ultimelor modificări legislative, data limită cu privire la mandatele de plată a drepturilor reţinute de la achitare pentru luna de plată s-a modificat pentru ultima zi lucrătoare a lunii. Drept urmare, copiii urmaşi, în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2018 – 2019, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei este 25 septembrie 2018. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie  2018 se reține de la plata potrivit procedurii.  Conform prevederilor art.114 alin.(2) din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia copilului, beneficiar al unei pensii de urmas, în condițiile prevăzute la art.84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Potrivit modificarilor aduse prin Actul Adițional nr.33/2018 la Convenția încheiată cu  C.N.Posta Română înregistrată la nr.4112/MMSSF/2003, NR.652/CNPAS/2003, respectiv, nr.100/555/CNPR/2003, data limita cu privire la mandatele de plata a drepturilor reținute de la achitare pentru luna de plata, s-a modificat pentru ultima zi lucrătoare a lunii, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

În ceea ce-i privește pe studenți, pentru că anul universitar începe la data de 1 octombrie 2018, ei se află în imposibilitatea de a prezenta la Pensii, până la data de 25 septembrie, dovada privind continuarea studiilor.  Ca urmareaceștia au obligația ca până la data de 25.09.2018 să depună la sediul casei de pensii o declarație pe proprie răspundere în acest sens. „Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte ca în anul universitar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii. În cazul nedepunerii declarației pe proprie răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2018, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 va fi reținută de la plata, potrivit  procedurii. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 20.10.2018, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reținută de la plata , potrivit procedurii, a conchis directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Ilie Bîzoi