Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie

0
851

Asigurații sistemului public de pensie pot solicita înscrierea la pensie în sistemul public la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, iar în funcție de tipul pensiei pe care o solicită depune o cerere de înscriere care este un formular tip, respectiv una din anexele 6,7,8 la H.G. nr.257/2011 însoțite de documentele prevăzute în acestea.

Pentru a ieşi la pensie, solicitantul trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt o cerere însoţită de o serie de documente prevăzute în normele metodologice ale Legii 263/2010.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Județene de Pensii Olt, Constanța Gheorghe, acestea sunt carnetul de muncă (original şi copie), acte de stare civilă (certificat naștere, căsătorie după caz)-copii și original; act de identitate-copie și original, livret militar-copie și original; diploma de studii și foaia matricolă, în copii, sau adeverință de certificare a perioadelor de studii învățământ superior-copie și original; adeverințe privind stagii de cotizare care nu au fost operate în carnetele de muncă original, adeverințe privind sporurile cu caracter permanent original; decizia de încadrare în grad de invaliditate (în situația înscrierii la pensia de invaliditate); adeverințe privind stagiile realizate de persoane care și-au desfășurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă –când este cazul; adeverințe pentru sporul prestat în timpul nopții –când este cazul.