Buluc la pensionare în Olt

0
1186

Nesiguranţa locului de muncă îi determină pe tot mai mulţi olteni să îşi depună cererile pentru a ieşi pensie. Astfel, de la începutul anului, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt, s-au înregistrat mii de dosare noi de înscriere la pensie.

Mii de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a ieşi la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau anticipată parţial, dar şi la pensie de invaliditate s-au adresat de la începutul acestui an CJP Olt. Astfel, în primele zece luni ale acestui an la CJP Olt s-au înregistrat peste 3.700 de dosare de înscrieri noi la pensie. „De la începutul anului la CJP Olt s-au înregistrat 3.733 de dosare de înscriere nouă la pensie din care 1.484 limită de vârstă, 9 pensie de serviciu, 53 pensie anticipată, 631 pensie anticipată parțială, 938 pensie de invaliditate, 587 pensie de urmaș și 31 alte drepturi (legi speciale) Totodată, în perioada de referință, s-au depus 3.085 de cereri de recalculare din care 1.031 adăugare stagiu, 25 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 26 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă, 85 revizuiri și 1.918 altele. De asemenea, în intervalul menționat angajații Casei de Pensii Olt au efectuat nu mai puțin de 1.435 de operațiuni de treceri din oficiu din care 1.037 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 73 treceri din anticipată la limită de vârstă și 325 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache. Termenul de soluționare a unei cereri este de 45 de zile, în cazul în care dosarul este complet.

Pentru a ieşi la pensie, solicitantul trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt o cerere însoţită de o serie de documente prevăzute în normele metodologice ale Legii 263/2010. Acestea sunt carnetul de muncă (original şi copie), carnetul de muncă pentru membrii CAP şi carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului (BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie – original şi copie; livretul militar; diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că au fost urmate la zi; adeverinţe privind sporul cu caracter permanent; adeverinţă privind condiţiile de muncă deosebite speciale. În prezent în evidențele CJP Olt există 105.693 de pensionari din care 93.261 pensionari din sectorul de stat și 12.432 pensionari din sectorul agricol.

Ilie Bîzoi