26 iulie, ultimul termen până la care adolescenții ce nu au luat Bacalaureatul se pot înregistra la AJOFM Olt

0
83

26 iulie este data limită de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt a absolvenților de liceu, promoția 2022, care nu au promovat Bacalaureatul.

Neînregistrarea până la această dată  atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj.

„Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele Agenţiei Judetene  pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, precum și de facilități financiare”, au transmis reprezentanții AJOFM Olt.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca la AJOFM Olt, sunt următoarele :

-actul de identitate;

-diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

-Curriculum Vitae.

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa agențiilor locale și punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgăneşti Olt.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt înregistrați la AJOFM Olt și nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(525.50 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 263 lei.