Un nou card de sănătate se eliberează doar contra cost

0
235

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Olt informează asiguraţii din judeţ că pentru eliberarea, tipărirea şi distribuirea unui duplicat al cardului de sănătate costurile sunt de 15,50 lei. Un nou card de sănătate poate fi solicitat în următoarele situaţii: în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial; în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial; alte situaţii justificate. Pentru eliberarea unui nou document, asiguratul se prezintă la Casa de Asigurări, pentru a depune o cerere tip, copie de pe cartea de identitate şi actele doveditoare pentru plata contravalorii cardului şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale. Plata se va efectua la sediul Casei de Asigurări. După depunerea documentelor, asiguratul va primi acasă noul card, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

Cristina Ciocan