Spitalul Județean de Urgență Slatina, în proces de acreditare

0
246

Potrivit Ministerului Sănătății, Spitalul Județean de Urgență Slatina se află în proces de acreditare – ciclul al II-lea.

În baza raportului de acreditare, Colegiul director al ANMCS, for colectiv de conducere cu 25 de reprezentanţi ai instituţiilor și organizaţiilor din sistemul sanitar, aprobă încadrarea unităţii sanitare într-o categorie de acreditare (I-V sau VI, neacreditat).

Spitalul Slatina, înființat în anul 1971, este unitate sanitară cu 1161 paturi (din care 19 paturi închise temporar) cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. Unitatea sanitară dispune de o structură complexă de specialități medicale și chirurgicale, beneficiind de o Unitate de Primiri Urgențe modernizată, precum și de investigații imagistice de înaltă performanță, respectiv CT și RMN, astfel asigurând asistență medicală și pentru cazurile grave din județ care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale.