Se dublează sancţiunile din Sănătate: Între o mie şi trei mii de lei poate plăti un angajat care nu preia corespunzător pacienţi

0
367

Guvernul a aprobat recent o hotărâre care introduce sancțiuni noi pentru persoane fizice și juridice care activează în domeniul medical și dublează unele amenzi pentru contravenții la normele din domeniul sănătăţii publice înregistrate în spitale, se va aplica de la finalul lunii septembrie, potrivit 360MEDICAL.ro.

Vineri, 30 august, hotârârea de guvern a fost publicată în Monitorul Oficial. Un paragraf de la finalul textului prevede că actul normativ va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, adică din 29 septembrie.

Actul normativ, prezentat în aprilie de 360medical.ro, a fost propus de Ministerul Sănătății, modifică HG nr. 857/2011.

De asemenea, actul normativ stipulează ‘stabilirea amenzilor pentru persoanele fizice din cabinetele medicale (deoarece în forma actuală a HG nr. 857/2011 nu existau sancțiuni) și dublarea sancțiunilor pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării normelor privind conformitatea produselor, neîndeplinirii măsurilor, recomandărilor și termenelor decise de inspectorii sanitari, neanunțarea direcțiilor de sănătate publică despre modificările intervenite față de autorizația de funcționare, precum și în cazul nerespectării dispozițiilor privind avizarea publicității produselor, campaniilor de informare, educare și comunicare pe teme legate de sănătatea publică’, menționa nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Hotârârea introduce și amenzi pentru persoanele fizice din laboratoarele de analiză medicale și dublarea sancțiunilor pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării circuitelor funcţionale din cadrul laboratoarelor de analize medicale, nerespectării desfăşurării în condiţii de siguranţă şi calitate a activităţilor din cadrul laboratoarelor de analize medicale, a spaţiului şi a condiţiilor de mediu necesare funcţionării acestora, dotarea necorespunzătoare a laboratoarelor de analize medicale conform reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, Ministerul Sănătății introduce și amenzi pentru persoanele fizice și dublarea sancțiunilor pentru persoanele juridice care nu respectă normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la normele de igienă pentru unităţile sanitare și la nivelul unităților furnizoare de servicii medicale.

O altă prevedere este “dublarea sancțiunilor pentru nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, a normelor privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la normele de igienă pentru unităţile sanitare”, arată docuemtnul menționat.

‘Având în vedere faptul că actul normativ face referire la faptele detaliate care constituie contravenții în caz de nerespectare a regulilor, standardelor şi criteriilor care au caracter obligatoriu în domeniul sănătății publice, s-a considerat oportună dublarea sancțiunilor prin corelarea cuantumului amenzilor cu gradul de risc al faptei contravenționale’, mai preciza nota de fundamentare.

Astfel, noul act normativ dublează amenzile – de la 500-1.500 lei la 1.000-3.000 lei pentru persoane fizice și de la 10.000-15.000 lei la 20.000-30.000 lei – pentru  nerespectarea obligaţiilor stabilite de reglementările legale în vigoare privind informarea şi transmiterea informaţiilor minime referitoare la starea pacientului de către echipajele de prim ajutor calificat şi echipajele medicale de urgenţă, pentru nesolicitarea de către şeful echipajului medical de urgenţă a unui echipaj cu nivel de competenţă superior, în cazul în care starea pacientului o impune, și pentru necompletarea sau completarea incorectă a fişei medicale.

Alte sancțiuni introduse:

 • Pentru preluarea pacientului de către personalul UPU sau CPU într-un interval de timp mai lung decât cel prevăzut de reglementările legale în vigoare – amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice, duble față de cele actuale.
 • Nerespectarea obligaţiilor impuse de reglementările legale în vigoare privind activitatea echipajelor de prim ajutor calificat sau neîndeplinirea de către medicul/asistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului integrat a atribuţiilor ce îi revin în privinţa coordonării şi monitorizării activităţii de intervenţie –  amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
  pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice, duble față de cele actuale.
 • Pentru neîndeplinirea de către serviciile de ambulanţă private a condiţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la nivel prespitalicesc, în conformitate cu reglementările legale în vigoare sau utilizarea de către serviciile de ambulanţă private, de serviciile contractate cu CNAS sau cu casele de asigurări de sănătate private a unor reclame care sugerează gratuitatea asistenţei de urgenţă sau a consultaţiilor – amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, duble față de cele actuale.
 • Pentru nerespectarea normelor care reglementează acordarea asistenţei medicale private de urgenţă, nerespectarea cerinţelor stabilite de reglementările legale privind formarea personalului şi competenţa necesară pentru fiecare categorie de activitate prestată de către serviciile de ambulanţă publice şi private, nerespectarea reglementărilor legale în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţă, angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanţă de personal fără certificare şi instruire profesională, nerespectarea programului şi a turelor de lucru în cadrul serviciilor publice de ambulanţă – amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice, cel puțin duble față de nivelul actual.
 • Pentru funcţionarea sistemelor paralele de primiri urgenţe sub forma unor camere de gardă sau sub oricare altă formă în spitalele unde funcţionează UPU sau CPU, refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau neremedierea de către conducerea spitalului a deficienţelor care duc la imposibilitatea examinărilor minime obligatorii  –  amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, duble față de amenzile actuale.
 • Pentru neorganizarea primirii urgenţelor în spital, prin sistem de camere de gardă, de către spitalele locale generale care nu pot organiza în structura lor CPU din lipsă de resurse umane şi/sau materiale, implicând direct medicii de gardă din acel spital și neasigurarea de către conducerea unităţii sanitare a preluării cheltuielilor suportate în cadrul UPU, pe durata internării pacientului în salonul de observaţie, de către secţia în care se internează pacientul – amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, duble față de nivelul actual.

Actul normativ mai prevede sancțiuni noi sau majorarea amenzilor pentru:

 • Neasigurarea în fiecare secţie de spitalizare a spaţiilor, circuitelor funcţionale şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infecţii.
 • Neelaborarea planul propriu de gestionare a deşeurilor medicale, aprobat de direcţiile de sănătate publică judeţene și nerespectarea duratei stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor medicale.
 • Lipsa documentelor care atestă serviciile medicale acordate pacienţilor, nerespectarea regulilor privind regimul şi condiţiile de acces în unităţile sanitare, neasigurarea în unităţile sanitare de orice tip a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare sau neasigurarea prelucrării sanitare a pacienţilor la internare.
 • Nerespectarea circuitelor funcţionale şi a structurii spaţial funcţionale a compartimentelor şi serviciilor, neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, neasigurarea depozitării şi păstrării în condiţii optime sau în condiţiile cerute de producător a articolelor sterilizate şi de unică folosinţă, utilizarea produselor biocide sau medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, reutilizarea articolelor şi materialelor sanitare de unică folosinţă sau neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în sălile de naştere.
 • Neaplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor de boli transmisibile de către unitățile sanitare furnizoare de servicii medicale care eliberează cadavrele persoanelor decedate din cauza bolilor transmisibile, nerespectarea normelor antiepidemice şi de igienă privind transportul, depunerea la capelă şi înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile.

Sursa: stiripesurse.ro