Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat au obligaţia să se înscrie pe lista unui medic de familie

0
159

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat au obligaţia să se înscrie pe lista unui medic de familie în mod liber ales, iar persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat şi care sunt înscrise pe lista unui medic de familie se reînscriu pe lista aceluiaşi medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales, transmite Casa de Asigurări de Sănătate Olt.

Persoanele neasigurate înscrise pe lista unui medic de familie pot să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia, în aceleaşi condiţii şi cu excepţiile prevăzute în Contractul-cadru pentru persoanele asigurate.

Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie şi persoanele care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie şi care doresc să se înscrie vor adresa o cerere de înscriere prin transfer/cerere de înscriere medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă, după caz. Înscrierea/Înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele asigurate, respectiv pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer pentru persoanele neasigurate.” se arată într-un comunicat de presă.

Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copiii între 0-18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer.