Oltenii care beneficiază de concedii medicale pentru carantină vor completa o declarație pe propria răspundere

0
373

Oltenii care beneficiază de concediu medical pentru carantină trebuie să completeze o declaratie pe popria răspundere pe care trebuie să o depună la angajatori. Angajatorul are obligația să o păstreze și să o prezinte organelor de control.

„Persoanele asigurate care beneficiază de concediu medical pentru carantină vor declara pe propria răspundere dacă instituirea măsurii carantinei este ca urmare a deplasării în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen. În cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate nu mai indemnizația aferentă primelor 5 zile de carantină”, se arată într-un comunicat remis de CAS Olt.

Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii, care nu poate fi realizată de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase,pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.

Durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecţiuni.