MEDICI DIN OLT, SANCȚIONAȚI DE CORPUL DE CONTROL AL CASEI DE SĂNĂTATE. Vezi ce nereguli au fost descoperite

0
1018

Corpul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a sancționat mai mulți medici și furnizori de servicii medicale din județul Olt, în urma unor nereguli constatate în cadrul acțiunilor de control desfășurate în 2019. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate de Corpul de control a fost de peste 575 milioane ROL. Din cele 575 milioane ROL, peste 572 milioane ROL au fost imputate medicilor de familie și trei milioane ROL farmaciștilor.

În 2019 Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat 235 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale. În urma verificărilor au fost constatate o serie de nereguli. „Principalele disfuncţionalităţi și iregularități identificate de echipele de control  în asistența medicală primară au fost: servicii medicale raportate ca efectuate pe perioada când asigurații au fost internați în spital și prescriere de medicamente, neconcordanța între serviciile medicale raportate de furnizori și cele consemnate în evidențele medicale primare, prescrierea de medicamente fără respectarea protocoalelor terapeutice și servicii medicale neraportate la CAS în urma cărora au fost recomandate îngrijiri medicale la domiciliu. Și la furnizorii de medicamente s-au identificat disfuncționalități precum: recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM) și nerespectarea programului de lucru de către farmacist. Urmare acțiunilor de control realizate, suma imputată medicilor de familie în anul 2019 a fost de 57.246,58 lei, iar suma imputată farmaciilor a fost de 306,86 lei”, a precizat președintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Valentin Florin Ciocan, la solicitarea Gazeta Oltului.