Cuantumul alocației de hrană în spitale s-a majorat

0
218

Începând cu data de 1 iunie 2022, cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice s-a majorat.

„Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Astfel, unitățile sanitare publice vor beneficia de plata cuantumului alocației de hrană suplimentar față de sumele contractate și decontate din FNUASS. Majorarea cuantumului și eliminarea plății alocației de hrană din  tarifele decontate de casele de asigurări pentru serviciile medicale acordate în spitalizare continuă vor contribui la creșterea satisfacției pacienților internați și a calității condițiilor hoteliere în regim de spitalizare continuă”, au transmis reprezentanții CAS Olt.

Începând cu data de 1 iunie 2022 cuantumul alocației de hrană pentru pacienții spitalizați, copii și adulți, precum și pentru lăuze și însoțitori este de 22 lei/zi, iar pentru bolnavii spitalizați cu TBC, HIV/SIDA, hepatită, neoplazii, diabet, pacienții cu arsuri și cei internați în leprozerii cuantumul alocației de hrană este de 33 lei/zi.

Alocaţia de hrană se acordă atât pentru asigurați, cât și pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat, corespunzătoare serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă în unitățile sanitare publice, în cadrul pachetului de bază, respectiv al pachetului minimal de servicii medicale.