Consultații în cabinetele din ambulatoriu, fără bilet de trimitere

0
286

Medicii din unitățile spitalicești pot elibera, la externarea asiguratului, rețete pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la trei luni, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.

Totodată, reprezentanții CAS Olt au precizat că nu mai este nevoie de bilet de trimitere pentru consultațiile din cabinetele din ambulatoriu.

„Nu mai este necesară prezentarea biletului de trimitere pentru serviciile medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare, precum și pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu. Totodată, medicii de familie pot prescrie medicamente din Lista de medicamente, pentru care există restricții de prescriere, astfel încât asigurații să poată beneficia la timp de medicația necesară. Astfel, medicii de familie pot iniția tratamentul specific și în absența unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente compensate și gratuite”, se arată într-un comunicat al CAS Olt.

De asemenea, medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului (scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere) și pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști.

Pentru a limita riscul îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, în asistența medicală primară și în asistența medicală ambulatorie de specialitate nu va fi utilizat cardul național de asigurări de sănătate până la data de 30 septembrie 2020, iar pentru celelalte specialități serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate începând cu data de 1 iulie 2020.