Cât te costă să îți faci un card european duplicat de sănătate dacă îl pierzi

0
209

Oltenii pot solicita, începând cu 7 februarie, eliberarea unui card european duplicat de sănătate în cazul pierderii, deteriorării, modificării datelor sau în alte situaţii justificate.

Asiguratul care solicită înlocuirea cardului european va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.

Cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat. Suma care urmează să fie suportată de către asigurat pentru producerea şi distribuţia cardului duplicat este de 8,33 lei/card. Plata se va face la Trezoreria Slatina sau direct la casieria CAS Olt.

Emiterea cardului duplicat se face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional. Persoana asigurată solicită eliberarea cardului european duplicat pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă. Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completată şi semnată de către persoana asigurată, va fi  însoţită de următoarele documente: copia actului de identitate, dovada plăţii contravalorii cardului european duplicat. În cazul modificării datelor personale de identificare se va depune și cardul european emis iniţial”, se arată într-un comunicat remis de CAS Olt.