CAS Olt, sesiune de contractate a serviciilor medicale din ambulatoriu pentru specialitățile clinice și asistența medicală spitalicească -spitalizare de zi

0
221

CAS Olt a anunțat o nouă sesiune de contractare a serviciilor medicale din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și asistența medicală spitalicească -spitalizare de zi, ce va avea loc în septembrie. Astfel, data limită de finalizare a procesului de contractare este de 30 septembrie.

Toți furnizorii de servicii medicale care doresc să intre în relație contractuală cu CAS Olt trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie autorizaţi, să fie evaluaţi/acreditați potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, să depună, în vederea încheierii contractului, documentele  afișate pe pagina web a CAS Olt conform prevederilor legale în vigoare pentru domeniul de asistență medicală, la termenele stabilite pentru contractare.

Termenul limită pentru depunerea documentelor necesare încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale este data de 21 septembrie 2020.