Parlamentarul Gigel Știrbu dă raportul alegătorilor după trei ani de mandat

0
250

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, vicepreședinte regional al PNL, a susţinut luni, 9 septembrie, o conferință de presă.

În cadrul întâlnirii au fost abordate o serie de subiecte, temele principale fiind precampania pentru alegerile prezidențiale și pregătirea campaniei pentru alegerile prezidențiale și situația economică, socială și politică în care se regăsește astăzi România prin acest guvern pe care Știrbu îl consideră nelegitim și destul de toxic. De departe cel mai important subiect de pe ordinea de zi a conferinței l-a reprezentat cel referitor la activitatea parlamentară a vicepreședintelui regional al PNL, mai exact bilanțul după trei ani de mandat.

Nu vreau să fiu considerat lipsit de modestie dar cred că sunt unul din parlamentarii din județul Olt care are activitate, nu că ceilalți nu ar avea, dar sunt unul care are activitate zic eu destul de serioasă în Parlament. Vă informez că am făcut nenumărate interpelări către ministrul Dezvoltării, către ministrul Transporturilor, către prim-ministrul care a fost el în cei trei ani scurși de la începutul legislaturii, vizavi de situația economică a județului Olt, vizavi de starea de sănătate a județului Olt și vizavi de numărul celor care au beneficiat de recursul compensatoriu și au ieșit mai devreme din închisoare în județul Olt și în celelalte patru județe ale regiunii pe care o coordonez din punct de vedere politic. Vă mai informez că i-am adresat nenumărate interpelări ministrului Transporturilor referitoare la starea drumului expres. Totodată, vă mai informez că voi redepune o inițiativă legislativă care de altfel a trecut, a devenit lege. Este vorba de acea inițiativă legislativă prin care se modifica un articol din Legea pensiilor prin care și cetățenii din Slatina beneficiau de o prevedere de care beneficiau alte cinci localități din România și anume aceea că se pot pensiona cu doi ani mai devreme din cauza faptului că am trăit într-un oraș  care ani de zile a fost poluat, iar speranța de viață a fost scăzută și gradul nostru de inhalare a acestor metale grele a fost extrem de ridicat. Încă o dovadă a faptului că actuala guvernare luptă împotriva propriilor cetățeni este că, prin semnătura fostului ministru al Muncii, respectiv doamna Lia Olguța Vasilescu, a neglijat solicitările noastre de a ține în noua lege această prevedere. Ca atare mă văd nevoit să redepun această inițiativă legsilativă. Fac un apel către toți parlamentarii de Olt dacă vor să vină să participe alături de mine la această inițiativă pentru că în definitiv suntem în slujba cetățenilor acestui oraș și acestui județ. În conjunctura actuală în care majoritatea parlamentară tinde să capete o altă coloratură politică vă informez că s-ar putea să existe șanse ca această nouă inițiativă legislativă să treacă și să redevină lege, a declarat demnitarul oltean.

Activitatea parlamentară a deputatului  PNL Gigel Știrbu, Președintele Comisiei pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă

Activitatea parlamentară în cifre:

-Luari de cuvânt:49 (în 41 sedinte)

-Întrebari si interpelari:13

-Motiuni:23

-Comunicate de presa: 79

-Comisii de ancheta: Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi a modului de angajare şi efectuarea a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune

– Propuneri legislative initiate:55, din care 9 promulgate legi

1.Pl-x nr. 89/2018,Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 care a devenit Legea nr  246/2018 Legea pentru completarea art. 42 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul subtitrării în limba română, de către serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională şi locală, a operelor audiovizuale româneşti, filme cinematografice sau realizate pentru televiziune, seriale, foiletoane şi documentare, în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive.

2.Pl-x nr. 164/2019, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului care defineşte noţiunea de reprezentant legal al pacientului. A devenit Legea nr 150/2019

 1. PL-x nr. 188/2017, Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010, în sensul ca şi persoanele care locuiesc în localitatea Slatina să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizarea prevăzută de alin. (4). A devnit Legea nr 144/2017
 2. PL-x nr. 244/2018, Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, astfel încât costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale să fie suportate de utilizatorii serviciului. A devenit Legea nr 215/2018
 3. PL-x nr. 395/2017, Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Proiectul de lege reglementează ca cei care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, precum şi cei care acordă burse private să scadă din impozitul pe profit datorat suma aferentă cotei de 0,75% din cifra de afaceri. A devenit Legea nr 156/2019
 4. Pl-x nr. 413/2018, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002. Vorbim de un proiect de lege care pune în evidenţă existenţa unui număr verde, gratuit apelabil, pe care îl are ANES – Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. Este o linie telefonică verde, disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, şi este destinată în special victimelor violenţei domestice. A devenit Legea nr 52/2019
 5. PL-x nr. 496/2018, Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor. Data de 11 martie este declarată Ziua naţională a meseriilor. Redresarea învăţământului profesional şi tehnic poate fi unul dintre motoarele care pun în mişcare creşterea economică din România. A devenit Legea nr 66/2019
 6. PL-x nr. 547/2017, Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. Am promovat o lege prin care salvăm vieţi omeneşti, prin instalarea de bariere la trecerile la nivel cu calea ferată. A devenit Legea nr 154/2018
 7. Pl-x nr. 555/2018, Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe. În 2017 şi în 2018, prin Ordonanţa nr. 71, respectiv Legea nr. 20, s-au introdus prevederi abusive care specificau obligativitatea pentru personalul sanitar-veterinar cu funcţii de conducere, din cadrul Autorităţii şi a unităţilor descentralizate, să deţină, în exercitarea funcţiei, certificat de securitate, respectiv autorizaţie de acces la informaţiile clasificate. OG 71 a introdus statul paralel în Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Aceasta lege impune modificarea şi abrogarea acestor prevederi care au creat foarte multe probleme în sistem. A devenit Legea nr 85/2019
 • Alte inițiative legislative care se află in dezbatere parlamentară

-Pl-x nr. 24/2019, Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii- dublarea cuantumului alocatiei pentru copii, Pl-x nr. 60/2018. Propunem, odata cu adoptarea prezentei propuneri legislative, eliminarea oricarei forme de organizare a societatilor comerciale bazate pe actiuni la purtator, singura modalitate acceptata prin lege ramânând actiunile nominative cuprinzând toate datele de identificare ale proprietarului. Pentru a garanta ca norma este respectata, propunem, in corpul art. 273, o sanctiune corespunzatoare fata de societatile comerciale care nu satisfac criteriile de transparenta impuse de initiatori.

-PL-x nr. 68/2019, Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în sensul instituirii, sub sancţiune contravenţională, a obligaţiei organismelor de gestiune colectivă de a publica trimestrial, prin afişare la sediul acestora, precum şi în format electronic, pe pagina proprie de internet, informaţii privind sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari, provenienţa acestora, modul de calcul al drepturilor, precum şi reţinerile aplicate.

– Pl-x nr. 108/2018, Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, astfel încât societatile comerciale care au decis sa aiba un actionariat netransparent sa nu poata participa la procedurile de achizitie publica, respectiv excluderea din procedura de atribuire a oricarui operator economic organizat ca societate pe actiuni la purtator.

– Pl-x nr. 194/2018, Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate

– Pl-x nr. 203/2017, Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, în sensul eliminării din categoria veniturilor supuse impozitării, a veniturilor din pensii, indiferent de cuantumul acestora.

-Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. Prin continutul sau, Ordonanta de urgenta nr. 13/2017, în mod evident, reduce drastic din instrumentele investigative aflate la dispozitia  organelor judiciare cât si din marja specifica aflata la dispozitia judecatorilor pentru evaluarea probelor si individualizarea pedepsei în cadrul procesului penal. De asemenea, modificarea unor dispozitii din Codul penal, prevazute în corpul ordonantei mai-sus mentionate, confirma ca aceasta nu urmareste întarirea unor valori sociale generale, ci servesc unor scopuri particulare aflate în afara cadrului legal. Pentru argumentele mentionate mai sus propunem abrogarea Ordonantei de urgenta nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 92 din 1 februarie 2017.

-Pl-x nr. 237/2018, Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare. Din pacate, noul Cod fiscal, precum noul Cod de procedura fiscala, cum au fost ele reglementate în anul 2015 implementate de la 1 ianuarie 2016, au ignorat sau minimizat un principiu important al politicii fiscale anume conformarea fiscala voluntara. Din dorinta de a schimba favorabil relatia dintre autoritatea publica contribuabil, precum si în scopul cresterii conformarii fiscale voluntare (plata înainte de termen a obligatiilor fiscale principale: impozite, contributii etc) semnatarii prezentei initiative legislative propun acordarea unor stimulente catre contribuabilii, persoane juridice, care onorat, înainte de termen toate obligatiile fiscale. propunem un stimulent care sa actioneze progresiv, în functie de numarul de ani în care persoana juridica impozabila s-a conformat fiscal voluntar. Initiatorii propun, de asemenea, ca impozitul pe profit datorat recuperat poate fi utilizat numai pentru achizitia de echipamente, programe informatice, realizarea de constructii noi sau extinderea celor existente, extinderea capacitatilor de productie, formarea profesionala a propriilor angajati, ucenici sau elevi studenti practicanti. Altfel spus, banii astfel recuperati sa mearga exclusive in dotarea dezvoltarea agentului economic de buna-credinta.

-Pl-x nr. 238/2018, Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol. prezenta initiativa propune o asa-numita amnistie fiscala, exclusiv pentru fermieri excludiv pentru diferentele de TVA stabilite pana la data de 31 decembrie 2016, precum a accesoriilor aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisa comunicata contribuabilului pâna la data intrarii in vigoare a prezentei legi. De asemenea, mai propunem ca in cazul în care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligatii de natura celor amintite, acesta sa nu mai comunice decizia de impunere iar obligatiile fiscale sa se scada din evidenta analitica pe platitor pe baza de borderou de scadere.

-Pl-x nr. 292/2019, Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statul special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

– Pl-x nr. 297/2019, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă precum şi modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. Propunem, dupa cum urmeaza:

 • Extinderea votului prin corespondenta pentru Parlamentul European si Presedinte;
 • Introducerea votului prelungit (pe durata a 3 zile — de vineri pâna duminica);
 • Cresterea numarului de sectii de votare în tarile în care la ultimele alegeri au existat probleme;
 • Fiecare sectie de vot sa aiba minim 5 cabine de vot;
 • Posibilitatea de a prelungi programul de vot în sectiile în care exista mai multi alegatori care nu si-au exercitat dreptul de vot pâna la ora 21.00.

– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare operarea unor clarificări cu privire la procedurile şi circuitul documentelor necesare în procesul de adoptare de consiliul local, în sensul introducerii unei noi teze prin care se prevede că raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de lucru al primarului nu trebuie aprobat de primar. Totodată, se propune ca răspunderea pentru conţinutul raportului să revină celor care îl întocmesc şi îl semnează, prevedere existentă deja în lege. De asemenea, prin prevederea propusă la pct. 4, s-ar crea prezumţia că iniţiatorul a avut în vedere edificarea, chiar neautorizată, a construcţiilor pe terenurile aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale. În plus, în lipsa precizării destinaţiilor respectivelor construcţii, soluţia nu ar mai fi compatibilă cu scopul concesiunii, acela de exploatare a unui bun în vederea satisfacerii unui interes public.

-Pl-x nr. 446/2018, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, în sensul scutirii de la plata impozitului pe profit a unor categorii de persoane fizice care sunt implicate în domeniul pieţei de carte, aplicării cotei de 0% TVA asupra bazei de impozitare pentru cărţi, atât în format tipărit cât şi electronic, scutirii de la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru funcţionarea librăriilor, precum şi a terenurilor aferente funcţionării acestora.

-PL-x nr. 522/2018, Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.334/2002, în sensul creşterii anuale a fondului de carte din bibliotecile şcolare cu cel puţin 5% din numărul total al elevilor şi preşcolarilor din cadrul unităţii şcolare. De asemenea, se propune ca finanţarea bibliotecilor şcolare să se facă din bugetul anual al unităţilor de învăţâmânt de stat în cadrul cărora funcţionează, din fondurile alocate din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, autorităţile locale având posibilitatea să finanţeze bibliotecile şcolare.

-BP275/2019, Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare. Prezenta propunere legislativă îşi doreşte să stimuleze intrarea produselor agricole primare conforme din fermele agricole româneşti în circuitul comercial oficial, prin acordarea unei prime de comercializare pentru cantitatea de produse agricole vândute către unităţile de procesare (200 euro/tonă/10.000 ouă) sau direct pentru consum (100 euro/tonă/10.000 ouă).Prin implementarea unei astfel de măsuri, sănătatea românilor va fi protejată prin consumul de produse agricole primare româneşti a căror calitate nu poate fi contestată, iar satul românesc va renaşte după o perioadă destul de lungă în care a fost abandonat.

-BP390/2019, Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Brătianu ”

– BP22/2019, Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu. Această propunere legislativă doreşte eliminarea pensiile de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, militari, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România. Astfel, anual, statul Român cheltuîe 1 miliard de euro pentru plata acestor pensii de serviciu. Mai mult decât atât, creşterea constantă din ultimii ani a fondurilor destinate pentru plata celor aproape 200.000 de pensionari români ce beneficiază de pensii de serviciu creează dezechilibre majore la fondul de pensii. Astfel, conform datelor ultimilor ani, cheltuiala statului cu plata pensiilor de serviciu reprezintă aproape jumătate din deficitul înregistrat de fondul de pensii. Continuarea acordării pensiilor de serviciu şi creşterea constantă a fondurilor necesare plăţii acestora va adâncii deficitul la fondul de pensii, fiind astfel o problemă structurală ce trebuie remediată urgent.

 • Intrebări parlamentare

Întrebarea nr.6792A/04-02-2019-Numărul persoanelor care au beneficiat de eliberare în baza Legii nr.169/2017 privind recursul compensatoriu

Întrebarea nr.7529A/27-03-2019 -Situaţia studiilor domnului Eugen Tiberu Popescu – Director general în cadrul Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni

Întrebarea nr.8023A/15-05-2019 -Situaţia Imprimeriei Coresi

Întrebarea nr.8222A/11-06-2019 -Dificultăţi privind organizarea celei de a XXIV-a ediţie a Festivalului George Enescu