Emil Albotă, propunere legislativă privind protecţia drepturilor consumatorilor

0
124

Deputatul de Olt, Emil Albotă, se numără printre semnatarii propunerii legislativă privind protecţia drepturilor consumatorilor.

Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori, precum şi asigurarea cadrului
necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii sunt drepturi fundamentale ale
acestora şi sunt prevăzute în actele normative din domeniul protecţiei consumatorilor.
De asemenea, având în vedere multitudinea produselor şi serviciilor accesibile pe piaţă,
precum şi necesitatea verificării permanente a conformităţii etichetelor cu cele declarate
de producător/distribuitor, este necesar ca legislaţia să fie actualizată.
Actele normative din domeniul protecţiei consumatorilor prevăd un regim sancţionator
foarte mic, fapt ce a demonstrat că operatorii economici nu sunt descurajaţi în a
continua să eludeze prevederile legale şi, mai grav, cu repercursiuni asupra
consumatorilor.

Prin proiect se doreşte să se abgradeze prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privindprotecţia consumatorilor, în sensul modificării regimului sancţionator, precum şi instituirea unor norme disuasive care să protejeze consumatorii la achiziţionarea de produse astfel încât să nu fie afectate viaţa, sănătatea sau interesele economice ale acestora, şi abrogarea acesteia prin emiterea unui nou act normativ care să răspundă exigenţelor de la acest moment.
Având în vedere dezvoltarea pieţei produselor şi serviciilor din România şi nu numai, se impune modificarea unor definiţii, introducerea de noi prevederi, cum ar fi; cazierul comercial, abatere repetată, uzura excesivă, cifră de afaceri.
De asemenea, prezentul act normativ îşi propune introducerea şi obligativitatea
operatoriilor economici de a acorda despăgubiri consumatorilor pentru pagubele
suferite, inclusiv pentru cele colaterale cuantificabile, pe baza documentelor doveditoare menţionate în cadrul procesului – verbal de constatare a contravenţiei, având în vedere faptul că, în prezent, operatorii economici pot acoperi o parte din prejudiciu, însă acest fapt este îngreunat de un proces anevoios, deşi prejudiciul îndeplineşte toate condiţiile pentru a putea fi acoperit.
Se instituie obligaţia pentru operatorii economici de a răspunde reclamaţiilor
consumatorilor în maximum 48 de ore, de la primirea acestora.” se arată în expunerea de motive.