Deputatul Cătălin Grecu – 27 inițiative legislative, 5 promulgate legi!

0
123

Cătălin Grecu, deputat ales în 2020 din partea PSD Olt, face parte din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci dar și din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Are la activ, în Camera Deputaților, două luări de cuvânt, o interpelare și cinci moțiuni. Este inițiatorul a 27 inițiative legislative din care cinci au fost promulgate legi.

Din activitatea parlamentară a lui Cătălin Grecu amintim cele mai recente inițiative legislative:

  • Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  • Propunere legislativă privind protecţia drepturilor consumatorilor
  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
  • Propunere legislativă privind prima ieşire din indiviziune a bunurilor imobile
  • Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii
  • Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură