Agricultura, în atenția Siminicăi Mirea

0
295

“Miercuri, 11.09.2019, am dezbătut, în cadrul comisiei pentru “agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală”, o serie de proiecte care vin în întâmpinarea unor necesități curente privind sistemul de cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, politicile comune ale Uniunii Europene privind activitățile piscicole, dar și referitor la aspecte ce țin de legea care reglementează fondul funciar.

În speță, prin inițiativa legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, se dorește înlesnirea și accelerarea proiectelor de cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii. Mai exact, prin această propunere, se dorește conferirea unei autonomii către instituția academică prin care aceasta să beneficieze, spre exemplu, de un buget propriu aprobat de către Parlamentul României. În plus, o astfel de inițiativă poate oferi șansa ca Academia de Științe Agricole și Silvice să capete statut asemănător Academiei Române sau Academiei de Științe Juridice, chestiune care poate conduce la dezvoltarea și inovarea ramurii agricole mai ales în zona de cercetare.

În ceea ce privește inițiativa privind modificarea și completarea Legii fondului funciar, aceasta își propune să soluționeze situația juridică a terenurilor situate în intravilanul localităților, pe care sunt amplasate construcții ale fostelor cooperative de producție, asociații economice intercooperative și ale fostelor cooperative de consum. În forma curentă a legii există câteva inconcordanțe, printre care și excluderea posibilității ca terenurile să fie înscrie în proprietatea actualilor deținători. Astfel, pentru a se evita situații în care aplicarea legii să fie realizată în mod defectuos, din cauza unei inconcordanțe textuale de la nivelul legii, salut și susțin modificările realizate de prezenta propunere legislativă.” a declarat Siminică Mirea.