0
45

Alexandrina Olguța Filip pentru că duce mai departe meșteșugul cusutului iilor specifice zonei etnofolclorice Romanați