0
78

Viorel Pintea, directorul Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, pentru aportul deosebit la editarea volumului: Culegere de cântece și jocuri populare din Olt și Romanați?