STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE – LITERARE ŞI LINGVISTICE masterat interdisciplinar 2017-2019

0
284

http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum_Masterat_2010_12_Prezentare.htm;

http://www3.limbi-straine.ro/2010/03/anunturi/strategii-comunicationale-interculturale-%e2%80%93-literare-si-lingvistice.html

MODULUL de STUDII CANADIENE linkul catre site-ul blogului SCILL:
http://scillunibuc.blogspot.ro/p/studii-canadiene.html

  • Din 1997- în colaborare cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, modulul de STUDII CANADIENE se desfăşoară acum în cadrul masteratului STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE: LITERARE ŞI LINGVISTICE. El oferă un studiu inter- şi multi- disciplinar al culturii şi societăţii canadiene, dintr-o perspectivă comparativă europeană, cursurile teoretice punând accent pe multiculturalism, discursul intercultural în literatură şi interferenţe culturale la nivelul limbii. Programul oferă cursuride comunicare mediatică şi studiul literaturii de expresie engleză şi franceză, precum şi cursuri de îmbunătăţire a practicii limbilor engleză şi franceză la nivel oral şi scris, inclusiv limbaje specializate şi corespondenţă de afaceri, răspunzând  astfel atât exigenţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii, cât şi nevoilor de comunicare inter- şi trans- culturală.
  • Cadrele didactice au efectuat specializări în Canada,programul beneficiind şi de contribuţia unor specialişti din Canada, Germania, Franţa, Republica Cehă, Polonia.
  • Absolvenţii vor putea ocupa posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Canada, în instituţii centrale de profil, organisme internaţionale, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, mass media, edituri şi publicitate. Dar şi să fie angajaţi ca profesori în învăţământul liceal şi  în învăţămîntul superior şi cercetare sau să îşi continue studiile prin programul de doctorat.
  • Numeroşi masteranzi au câştigat  burse de studiu ERASMUS  şi  în Canada.
  • Programul se bucură de sprijinul constant  al Ambasadei Canadei la Bucureşti şi al Asociaţiei Central Europene de Studii Canadiene.

Acest program de 4 semestre este deschis  tuturor absolvenţilor de învăţământ superior de lungă durată, cunoscători ai limbilor engleză/ franceză la nivel bun şi franceză/engleză la nivel de înţelegere. Licenţiaţii de la facultăţile nefilologice pot obţine certificate de competenţă lingvistică B2 pentru engleză sau franceză, iar disertaţia şi-o pot scrie şi în limba română.

  Admiterea

  1. Proba de dosar(media la licenţă etc), examinarea dosarelor se face de către comisie.
  2. Proba orală: prezentarea în limba A (engleza/franceza) pe bază de hand-out a unei teme de cercetare (posibil proiect al disertației de masterat) – tema aleasă, principalele argumente, principalele puncte ale conținutului care să reflecte tematica de examen.
    În dosarul de înscriere candidatul va depune şi o declaraţie pe proprie răspundere, de cunoaştere a limbii B (franceza/engleza) la nivelul posibilităţii de a urmări cursuri în acea limbă.Bibliografie: John Saywell,Canada. Pathways to the Present, Stoddart, 1994, p. 73-125 ) Michele Martin,Communication et médias de masse, Presses Universitaires du Québec, 1991.Aceste lucrări pot fi consultate între orele 12-16 la Facultatea  de Limbi Străine, Centrul de Studii Culturale Britanice (Str. Pitar Moş 7-13) ; candidatul poate adăuga alte titluri in bibliografie

 

Admitere locuri de la buget –sesiunea Iulie  înscrieri 6 – 25; examen 26-28;rezultate -29.

sesiunea Septembrie: înscrieri 1– 20; examen 21-22; rezultate -23

 Informaţii suplimentare :   danifrumusani@yahoo.com;monibott@yahoo.comalinabottez@gmail.com;