Gradația de merit. Cadrele didactice din Olt își pregătesc dosarele pentru a obține în plus 25 la sută din salariul de bază

0
571

Începe  concursul pentru acordarea gradațiilor de merit. Sute de cadre didactice din județ își pregătesc dosarele pentru a obține în plus 25 la sută din salariu de bază.

„Va începe nebunia cu gradațiile de merit. Este perioada de organizare, se detaliază fișele, se verifică numărul”, a spus purtătorul de cuvânt al ISJ Olt, Mirela Paraschiv.

Gradația de merit se acordă prin concurs pe o perioadă de cinci ani, începând cu 1 septembrie 2020.

Personalul didactic din învățământ care se pensionează nu mai beneficiază de gradația de merit de la încetarea de drept a contractului individual de muncă.

Pentru acordarea gradației de merit, ISJ Olt va evalua activitatea candidaților înscriși din perioada 1 septembrie 2014-31 august 2019.

În 2018, 312 cadre didactice și personal auxiliar din Olt au solicitat gradații de merit, la nivelul județului fiind disponibile 230. În 2019, ISJ Olt nu a aprobat acest concurs pentru că nu au fost locuri vacante.

Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit, sesiunea 2020:

5-6 martie – detalierea punctajului și stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline;

9-10 martie – Comunicarea fișelor de autoevaluate;

11-24 martie – depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității de învățământ;

25-31 martie – depunerea dosarelor care  conțin documentele justificative privind activitatea candidatului;

1-8 aprilie – analiza dosarelor de către ISJ Olt;

9-30 aprilie – verificarea dosarelor și acordarea  punctajelor;

4-6 mai – aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evalurării;

7 mai – afișarea listei cuprinzând punctajele acordate;

8-14 mai – depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite;

15-21 mai – soluționarea contestațiilor;

22-25 mai – validarea rezultatelor finale ale concursului.