Festivalul Prieteniei, un proiect educativ de succes

0
249

La Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Slatina lucrurile merg și merg bine. La sfârșitul săptămânii, vineri, au dat curs unui proiect educativ care prevedea schimbul de experiență a aproximativ 150 de preșcolari slătineni cu semeni de la o unități de învățământ similare din județul Vâlcea.

Programul evenimentului a conținut diverse activități realizate de cei mici: au fost niște mici cofetari, au pus la cale un moment artistic având în centru său tradițiile și obiceiurile românești, apoi a urmat o masă rotundă unde cadrele didactice au putut împărtăși experiențe, idei și discuta despre procesul de învățământ, despre activitățile curriculare și extracurriculare pe care le desfășoară.

”Proiectul educativ ,,FESTIVALUL PRIETENIEI” reprezintă un schimb de experiență între grădinița noastră, Grădiniță cu Program Prelungit nr. 1 Slatina și alte trei grădinițe din județul Vâlcea: Grădinița cu Program Prelungit ,,I.C. Brătianu,, Drăgășani, Grădinița cu Program Normal ,,Tudor Vladimirescu,, Drăgășani și Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Călimănești, pe o perioadă de 2 ani.

Scopul proiectului este dobândirea de modele de bune practici în vederea dezvoltării, formării în plan profesional  și asigurării calității  în educație.

Activitatea de astăzi a fost gândită sub forma unei activități demonstrative ,,Micii cofetari,, realizată de preșcolarii de la Grupa mare A  coordonată de doamnele educatoare Leulescu Elena și Cârstea Gherghina, urmată de un program artistic ,,Tradiții și obiceiuri românești,, susținut de micii artiști de la Grupa mjilocie A coordonată de doamnele educatoare Aldea Ana-Mihaela și Udrea Livia și Grupa mare B coordonată de doamnele educatoare Soare Ana și Pascu Elena.

În cadrul Mesei rotunde au fost prezentate materiale care ilustrează activitatea curriculară și extracurriculară a grădiniței noastre, activitate coordonată de întreaga echipă pe care o reprezint, dar și dezbateri pe tema ,,Educația copilului în spiritul valorilor naționale ,, , activitate coordonată de colegele noastre din județul Vâlcea.

Ne-au onorat cu prezența domnul Inspector Școlar General Ion- Adrian Bărbulete și  doamna Inspector pentru Educație Timpurie Leontina Manea, care de fiecare dată ne-au oferit sprijin în activitățile desfășurate.

Activitatea de astăzi a încununat cu succes efortul depus atât de copii,cât și de cadrele didactice ale unității noastre”, a declarat Arina Georgescu, director GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 SLATINA, OLT.

În centrul proiectului se află preșcolarul, care, ”pentru a-şi fixa informaţiile şi cunoştinţele dobândite prin proces didactic, trebuie scos din cadrul strâmt al clasei şi pus în diferite situaţii de viaţă. Pe de altă parte educaţia moral civică pe care preşcolarul o dobândeşte, capătă noi valenţe prin actul aplicativ în situaţie reală. Combinând aceste aspecte, care ţin de raportarea la noi înşine s-a conturat orientarea proiectului. În plus, se are în vedere cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare, ce se pot stabili între copiii din diferite grădiniţe, rural şi respectiv urban, cunoașterea tradițiilor și a obiceiurilor specifice zonelor.

Prin vizitele reciproce, prin întâlnirile dintre copiii şi educatoarele unităţilor, dorim să formăm o punte de legătură între sat şi oraş, iar preşcolarii să înţeleagă prietenia, normele de convieţuire socială, precum şi necesitatea adaptării comportamentului propriu la cerinţele grupului, cu care vin în contact”, se menționează în proiect.