Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, ofertă educaţională de excepţie pentru anul universitar 2017-2018

-interviu cu prof.univ. Marin Ionică, directorul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie – Filiala Slatina, a Universităţii Piteşti

0
3119

Înfiinţată în urmă cu un deceniu şi jumătate Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie – Filiala Slatina, a Universităţii Piteşti, se bucură în prezent de un mare interes şi de apreciere din partea studenţilor, cât şi specialiştilor din zona Olteniei, dar şi din ţară. Din 2002, de când a luat fiinţă şi până în prezent, mii de studenţi au absolvit cursurile unei forme de învăţământ  în cadrul Filialei Slatina a acestei facultăţi sau cursurile de masterat. Astfel, în perioada 2002-2005 nu mai puţin de 225 de studenţi au absovit cursurile Colegiului Universitar de Informatică şi ale Colegiului Universitar de Limba Engleză. Alţi 53 de studenţi au absolvit cursurile Colegiului Universitar de Limbă Franceză din cadrul facultăţii, în timp ce 38 de studenţi au absolvit Colegiul Universitar de Sport. De asemenea, în perioada 2005-2017, nu mai puţin de 1.421 de studenţi au absolvit cursurile Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, 75 de studenţi au urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice, în timp ce 218 au absolvit cursurile de Asistenţă Managerială şi Secretariat. Totodată, nu mai puţin de 563 de absolvenţi au urmat cursurile de masterat în specializări precum: Managementul strategic al Resurselor Umane, managementul Proiectelor cu Finanţare Europeană sau Managementul Educaţional. Şi în anul universitar 2017-2018, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie – Filiala Slatina, a Universităţii Piteşti, vine cu o ofertă educaţională de excepţie pentru tinerii absolvenţi de liceu sau pentru cei licenţiaţi care doresc să urmeze şi cursuri de masterat. Despre aceasta, dar şi despre condiţiile de admitare şi facilităţile oferite de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei ne-a vorbit, într-un interviu acordat, profesorul universitar Marin Ionică, directorul Filialei Slatina.

Domnule profesor universitar, câte locuri pune la dispoziţie Universitatea Piteşti prin Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, la Slatina, în anul universitar 2017-2018?

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale Şi Psihologie – Filiala Slatina, organizează concurs de admitere pentru programe de licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei – specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, unde avem 60 de locuri, cu o durată de trei ani. De asemenea, organizăm și concurs pentru programul de masterat, în specializarea Management Educaţional, unde avem 50 de locuri, cu durata de doi ani.

 Care este perioada de desfăşurare a concursului şi care sunt criteriile de admitere?

În perioada 10 – 22 iulie 2017 are loc înscrierea la concurs,  pe 24 iulie va fi susţinut interviul, în 25 iulie vor fi afişate rezultatele, iar în intervalul 27-30 iulie au loc înmatriculările. Admiterea candidaţilor pentru ciclul universitar de licenţă se face în ordinea mediei de la Bacalaureat, în limita celor 60 de locuri, iar pentru cursurile de masterat admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la licentă.

Oferiţi şi facilităţi pentru viitorii studenţi?

Avem şi condiţii speciale pe care le oferim celor mai buni studenţi: primii 12 candidați admiși la cursurile de licenţă vor beneficia de locuri subvenționate, iar primele cinci persoane admise la masterat vor beneficia de aceleaşi subvenţii. Subvenţiile constau în faptul că beneficiarii nu vor plăti taxa de anuală de studii, adică cei 2.700 lei. De asemenea, copiii personalului didactic aflat în activitate, bursierii statului român, orfanii de ambii părinţi, copiii eroilor şi martirilor Revoluţiei din decembrie 1989, copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti, copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial şi copiii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior .

 Pentru a veni în sprijinul candidaţilor puteţi să ne spuneţi şi care sunt documentele necesare pentru înscriere?

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă, pentru absolvenţii de liceu deci, sunt următoarele: fişa de înscriere; diploma de bacalaureat în original sau adeverința de absolvire în cazul absolvenților promoției 2017; foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie); certificat de naştere (original + copie); cartea de identitate (original + copie); aviz medical eliberat de medicul de familie; chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei şi două fotografii tip buletin. Şi pentru

înscrierea la masterat, dosarul cuprinde aceleași documente, pe care le-am menţionat, (fără diploma de bacalaureat) plus diploma de licenţă. Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea pentru concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Care sunt costurile pe care trebuie să le suporte candidaţii pentru înscriere, înmatriculare şi studii?

Referitor la aceste aspecte vă pot spune că taxa de înscriere costă 100 de lei, iar cea de înmatriculare are o valoare tot de 100 de lei. Taxa de studiu costă 2.700 de lei anual, prima tranşă, de 900 lei, urmând să fie plătită la înmatriculare. Aceste costuri sunt valabile atât la licenţă, cât şi la masterat.

Pentru alte informaţii unde se pot adresa candidaţii care doresc să urmeze cursurile facultăţii dumneavoastră?

Pentru alte informaţii sau detalii, acestea pot fi obţinute direct la secretariatul filialei din strada Centura Basarabilor, nr. 33, în incinta Colegiului Național „Ion Minulescu”, sau la numărul de telefon 0249. 413.553.

Ilie Bîzoi