Anunț de ultimă oră pentru cadrele didactice din Olt care îndeplinesc condițiile de pensionare

0
892

Casa Județeană de Pensii (CJP) Olt vine cu o serie de precizări referitoare la depunerea dosarelor de pensie de către cadrele didactice titulare din Olt care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă, dar și în ce privește acordarea drepturilor de pensie.

Referitor la data acordarii drepturilor de pensie în situaţia cadrelor didactice titulare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010, coroborate cu cele ale Legii nr. 1/2011, ca urmare a încheierii anului de învăţământ preuniversitar 2017-2018, Casa Judeteana de Pensii Olt face urmatoarele precizari:

Potrivit art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul individual de muncă încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, etc.

Totodată, conform prevederilor art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, „personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat partial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani”.

Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, in cazul personalului didactic care se pensionează în conditiile art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicarii deciziei de admitere a cererii de pensionare, conform prevederilor art. 284 alin. (21) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, potrivit reglementărilor legislative din sistemul de învăţământ preuniversitar anul şcolar începe la data de 1 septembrie anul curent şi se încheie la data de 31 august anul următor.

În consecinţă, personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit conditiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar, se pensionează la data încheierii anului şcolar, respectiv la data de 31 august a anului curent.

În situaţia în care, pentru anul şcolar următor, cadrului didactic titular din învăţământul preuniversitar nu i s-a mai aprobat menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, ulterior datei de 31 august a anului curent, respectiv cu începere de la data de 1 septembrie a anului curent, nu i se mai aplică prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, fiind îndreptăţit la obţinerea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă.

Având în vedere:

  • dispoziţiile Legii 263/2010 conform cărora, pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi se acordă la cerere,
  • dispoziţiile Legii       1/2011    conform   cărora,    personalul   didactic   titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit conditiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar, se pensionează la data încheierii anului şcolar, data indeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit conditiile de pensionare pentru limită de varsta pe parcursul anului şcolar 2017-2018 este 01.09.2018.

Întrucât ziua de 01.09.2018 este zi nelucrătoare, în cazul acestor persoane dosarul de pensie pentru limită de vârstă se va depune pe data de 03.09.2018, iar drepturile de pensie se cuvin, se acordă şi se plătesc începând cu data de 01.09.2018.

În cazul persoanelor aflate în situaţia prezentată anterior care depun dosarul de pensie începând cu data de 04.09.2018, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin, se acordă şi se plătesc de la data înregistrării cererii de acordare la casa teritoriala de pensii.

Ilie Bîzoi