Sute de proiecte ale primăriilor din Olt, finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale. Vezi ce sume primesc primăriile

0
1746

Judeţul Olt va primi în perioada 2017-2020 peste 820 de milioane de lei de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE)  prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 (PNDL)  pentru lucrări de drumuri, poduri, podeţe, apă, canalizare, reabilitare unităţi de învăţământ şi alte lucrări de infrastructură.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2 (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale. „Programul funcționează ca un adevărat parteneriat între nivelul central și local al administrației publice: unitățile administrativ-teritoriale au făcut propuneri de proiecte în baza propriilor analize, pentru a acoperi nevoile locale de investiții, iar ministerul a realizat prioritizarea lor, după mecanismul stabilit în legislația aplicabilă. Este un parteneriat corect, transparent și în folosul cetățenilor întregii țări”, afirmă viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

Vă prezentăm mai jos lista cu primăriile din judeţul Olt care vor primi finanţare în perioada 2017-2020 pentru derularea unor lucrări de infrastructură la nivelul comunităţilor locale.

Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL   823.051.341,76
1 BALDOVINEŞTI Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă în comuna Baldovineşti, judeţul Olt 8.596.280,00
2 BĂBICIU Modernizare str. Erou Păun Ioan, str. Castanilor, str. Mioriţei, str. Răsăritului, str. Panseluţei, str. Recunoştinţei, str. Albăstrelelor, str. Macului, str. Salcâmului, str. Şcolii, str. Speranţei, Str. A. I. Cuza, str. Morăreşti, str. Pană, str. Grădiniţei, str. Oltului, str. Oituz, str. Continuarea Negrileştilor, str. Spicului, str. Sălcioarei, str. Sudului, str. Lupanilor, comuna Băbiciu, județul Olt 4.689.776,00
3 BĂLTENI Înfiinţare Grădiniţă în satul Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Olt 1.058.591,00
4 BĂLTENI Modernizare drumuri comunale din comuna Bălteni, judeţul Olt 7.577.201,52
5 BĂRĂŞTI Modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Bărăști de Vede, Ciocănești, Popești și Sfîrlogi – Boroiești, în comuna Bărăști, județul Olt 4.131.716,00
6 BÎRZA Reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), comuna Bîrza, judeţul Olt 5.169.835,00
7 BOBICEŞTI Extindere rețea de canalizare în comuna Bobicești, satele: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești și Bechet, județul Olt 6.139.149,00
8 BOBICEŞTI Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Bobiceşti 1.202.624,35
9 BOBICEŞTI Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Leoteşti 2.838.533,78
10 BOBICEŞTI Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniței cu program normal Leotești 711.615,54
11 BOBICEŞTI Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bobicești 780.402,00
12 BOBICEŞTI Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Leotești 780.402,00
13 BRASTAVĂŢU Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Crușovu, comuna Brastavățu, județul Olt 1.046.197,00
14 BRASTAVĂŢU Sistem centralizat de canalizare şi epurare ape uzate menajere în satul Crușovu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt 2.202.988,53
15 BRASTAVĂŢU Reabilitare Școala gimnazială + centrală termică în sat Brastavățu, comuna Brastavățu, județul Olt 2.866.620,00
16 BRÎNCOVENI Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Brîncoveni, judeţul Olt 9.672.575,00
17 BRÎNCOVENI Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Brîncoveni 690.200,00
18 BREBENI Modernizare Grădiniță cu program normal în comuna Brebeni, județul Olt 582.330,00
19 BREBENI Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Brebeni, județul Olt 6.360.669,00
20 BUCINIŞU Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Bucinișu 3.553.309,77
21 BUCINIŞU Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Bucinișu Mic 619.543,01
22 BUCINIŞU Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bucinișu 749.938,00
23 BUCINIŞU Asfaltare străzi în comuna Bucinișu, județul Olt 4.987.992,00
24 CĂLUI Extindere sistem alimentare cu apă în comuna Călui, judeţul Olt 1.921.070,00
25 CÎRLOGANI Înființare rețea publică de canalizare în satele Bălșoara, Scorbura, Beculești și Cepari comuna Cîrlogani, județul Olt 2.635.469,27
26 CÎRLOGANI Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII, Cîrlogani, județul Olt 3.720.234,00
27 CEZIENI Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială Nicolae Marineanu din comuna Cezieni, judeţul Olt 1.446.886,49
28 CILIENI Rețea apă și canalizare – comuna Cilieni, sat Cilieni, județul Olt 9.623.903,51
29 COLONEŞTI Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Colonești, județul Olt 5.651.940,00
30 COLONEŞTI Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de la laborator pentru Școală Gimnazială aviator Alexandru Șerbănescu Colonești 490.000,00
31 COLONEŞTI Reabilitare Grădinița cu program normal Maria Tudorache din sat Mărunței, comuna Colonești, județul Olt 375.978,00
32 CORBU Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială în comuna Corbu 2.347.991,00
33 CORBU Modernizare infrastructură rutieră în comuna Corbu, județul Olt 4.308.159,00
34 CORBU Modernizare pod beton armat situat pe DC 73 comuna Corbu, judeţul Olt 2.021.920,00
35 COTEANA Reabilitare, modernizare podeţe, rigole pereate din beton şi căi de acces pietonale (trotuare) în comuna Coteana, judeţul Olt 4.345.638,30
36 CRÎMPOIA Branșamente alimentare cu apă în comuna Crîmpoia, județul Olt 1.717.955,40
37 CUNGREA Amenajare scurgere ape, comuna Cungrea, judeţul Olt 8.983.559,36
38 CURTIŞOARA Înfiinţare reţea publică de apă uzată şi staţie de epurare în satele Proaspeţi şi Linia din Vale în comuna Curtişoara, judeţul Olt 11.872.766,12
39 DĂNEASA Reabilitare, modernizare şi dotare Școala gimnazială Dăneasa, comuna Dăneasa, judeţul Olt 1.335.418,00
40 DĂNEASA Modernizare drumuri de interes local în comuna Dăneasa, judeţul Olt 6.545.210,00
41 DEVESELU Extindere sistem de canalizare centralizată în comuna Deveselu, județul Olt 4.726.971,00
42 DEVESELU Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Comanca, în comuna Deveselu, județul Olt 780.939,11
43 DEVESELU Construire Unitate sanitară în comuna Deveselu, judeţul Olt 1.480.988,15
44 DOBROSLOVENI Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în satul Frăsinet, comuna Dobrosloveni 10.392.820,00
45 DOBROSLOVENI Grădiniţa cu program prelungit, localitatea Reșca, comuna Dobrosloveni, judeţul Olt 3.037.449,00
46 DOBROSLOVENI Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal Dobrosloveni 1.606.763,23
47 DOBROSLOVENI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Dobrosloveni 2.166.109,40
48 DOBROTEASA Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Dobroteasa, în comuna Dobroteasa, județul Olt 2.429.222,00
49 DOBROTEASA Construire Unitate sanitară în comuna Dobroteasa, județul Olt 1.539.908,00
50 DOBROTEASA Modernizare drumuri locale în comuna Dobroteasa, județul Olt 6.262.747,00
51 DOBRUN Construcție pod din beton armat peste râul Olteț pe DC 10 între satul Dobrun, comuna Dobrun și satul Șopârlița, comuna Șopârlița, în comuna Dobrun, județul Olt 10.587.819,69
52 DRĂGHICENI Modernizare infrastructură rutieră în comuna Drăghiceni, judeţul Olt 4.847.888,64
53 FĂGEŢELU Asfaltare strada Telejmani în comuna Făgeţelu 2.640.493,33
54 FĂLCOIU Asfaltare drumuri de interes local în comuna Fălcoiu, satele Cioroiu și Cioroiașu, județul Olt 6.090.835,00
55 FĂRCAŞELE Modernizare străzi în comuna Fărcaşele, judeţul Olt 4.882.346,00
56 GĂNEASA Extindere infrastructură de apă și apă uzată în comuna Găneasa, județul Olt 7.497.078,00
57 GĂNEASA Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Găneasa 1.187.426,00
58 GĂNEASA Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Găneasa 2.151.088,00
59 GĂVĂNEŞTI Extindere gospodărie de apă cu un foraj și stație de tratare, sat Broșteni, comuna Găvănești, județul Olt 498.208,00
60 GĂVĂNEŞTI Rețea publică de apă uzată, stație de epurare și extindere gospodărie de apă în satele Găvănești și Broșteni, comuna Găvănești, județul Olt 9.984.119,00
61 GĂVĂNEŞTI Reabilitarea și dotarea Dispensarului medical din satul Băleasa, comuna Găvănești, județul Olt 1.634.231,00
62 GÎRCOV Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, județul Olt 4.795.011,00
63 GÎRCOV Extinderea sistemului de canalizare menajeră în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, județul Olt 994.730,91
64 GÎRCOV Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Ursa 662.830,00
65 GÎRCOV Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Ursa 673.212,01
66 GÎRCOV Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Gîrcov 726.852,00
67 GHIMPEŢENI Modernizare străzi: str. Profesor Grigore Ion, str. Aleea Teilor, str. Valea Vezii, str. Subcoastă, str. Pădurii, str. Câmpeni, str. Troiței, str. Stadionului, str. Grădinilor, str. Zootehniei, comuna Ghimpețeni, județul Olt 6.358.451,00
68 GIUVĂRĂŞTI Extindere sitem de canalizare menajeră în comuna Giuvărăști, județul Olt 2.401.890,00
69 GIUVĂRĂŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Giuvărăști, județul Olt 2.567.134,00
70 GOSTAVĂŢU Modernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna Gostăvăţu, judeţul Olt 9.201.072,00
71 GRĂDINARI Extindere sistem de alimentare cu apă în Satu Nou și înființare sistem de canalizare menajeră în Satu Nou, comuna Grădinari 7.850.597,45
72 GRĂDINARI Reabilitare termică şi modernizare şcoală gimnazială Grădinari, judeţul Olt 2.325.885,00
73 GRĂDINILE Modernizare străzi și ulițe în comuna Grădinile, județul Olt 9.675.092,75
74 GROJDIBODU Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Grojdibodu 1.734.957,00
75 GROJDIBODU Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Hotaru 605.016,00
76 GROJDIBODU Modernizare drumuri de interes local în comuna Grojdibodu, sat Grojdibodu, județul Olt 6.056.020,00
77 GURA PADINII Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii, satul Sat Nou, județul Olt 2.042.376,00
78 GURA PADINII Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii,județul Olt 2.740.838,00
79 IANCA Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră în satul Potelu, comuna Ianca, județul Olt 9.849.945,00
80 IANCU JIANU Înființare sistem de canalizare în satul Iancu Jianu, comuna Iancu Jianu, județul Olt 7.852.812,00
81 ICOANA Asfaltare DC 189 Șerbănești (DJ 546A) – Floru (DJ 703) km 0+784 – km 9+070, comuna Icoana, județul Olt 6.138.446,98
82 IPOTESTI Înființare rețea publică de apă potabilă în comuna Ipotești, județul Olt 3.032.596,00
83 IZBICENI Instalații și construcții pentru obținerea autorizației ISU la Școala gimnazială Izbiceni 603.619,52
84 IZBICENI Înființare Creșă în comuna Izbiceni 2.424.517,57
85 IZBICENI Realizarea și dotarea Dispensarului medical uman 716.025,78
86 IZBICENI Modernizare drumuri de interes local în comuna Izbiceni, județul Olt 4.932.102,83
87 IZVOARELE Ranforsare sistem rutier pe DC 190, km 0.000-km 4967, comuna Izvoarele, județul Olt 3.452.269,00
88 JUDEŢUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Modernizare drum judeţean DJ 544A , km 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa 23.381.970,00
89 LELEASCA Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satul Mierlicești, comuna Leleasca, județul Olt 91.177,99
90 LELEASCA Demolare și construire Dispensar uman, sat Afumați, comuna Leleasca, județul Olt 712.016,00
91 LELEASCA Modernizare drumuri locale în comuna Leleasca, De 75 și De 90, județul Olt 1.084.210,28
92 MĂRUNŢEI Modernizare drumuri de interes local în comuna Mărunței: DC 89A şi str. Colonel Tărtăşescu 6.872.569,00
93 MIHĂEŞTI Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii gimnaziale Mihăești, comuna Mihăești 2.297.533,00
94 MIHĂEŞTI Reabilitarea și modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Mihăești 646.765,00
95 MIHĂEŞTI Modernizarea și dotarea Dispensarului medical uman, comuna Mihăești, județul Olt 595.002,38
96 MIHĂEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăești, județul Olt 6.456.010,00
97 MORUNGLAV Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Ghioşani şi Morunglav, comuna Morunglav, judeţul Olt 8.862.709,45
98 MORUNGLAV Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială comuna Morunglav, județul Olt 1.121.972,27
99 MOVILENI Extindere reabilitare, modernizare și dotare Școla generală, comuna Movileni, sat Bacea, județul Olt 921.037,00
100 MOVILENI Extindere, reabilitare și dotare Școala generală și Grădiniță în sat Movileni, comuna Movileni, județul Olt 840.478,00
101 MOVILENI Extinderea, reabilitare, modernizare și dotare Școala generală sat Movileni, comuna Movileni, județul Olt 949.801,00
102 MOVILENI Reabilitare, modernizare, amenajare grup sanitar în clădirea existentă și dotare Grădiniță, comuna Movileni, sat Bacea, județul Olt 405.281,00
103 MOVILENI Modernizare drumuri locale în comuna Movileni, județul Olt 6.895.118,00
104 MUNICIPIUL CARACAL Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale şi carosabile din zona de locuinţe colective intrarea Buzeşti în municipiul Caracal, judeţul Olt 5.793.750,00
105 MUNICIPIUL SLATINA Demolare corp construcţie cu destinaţia ateliere şi clădire anexă poziţia 155, poziţia 156 din domeniul public (corp Bastilia), construire corp clădire P+1 cu 8 săli de clasă, alei acces, parcare sală de sport şi teren de sport Colegiul Naţional Radu Greceanu 3.270.052,17
106 NICOLAE TITULESCU Modernizare şi dotare Școală cu clasele I-VIII sat Nicolae Titulescu, comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt 1.290.587,13
107 NICOLAE TITULESCU Asfaltare străzi în comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt 9.760.042,00
108 OBÎRŞIA Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Școala generală clasele I-VIII, sat Obîrşia, com. Obîrșia, judeţul Olt 1.994.425,24
109 OBÎRŞIA Reabilitare, modernizare şi dotare Cabinet medical uman sat Obîrşia, comuna Obîrşia, judeţul Olt 1.405.010,00
110 OBÎRŞIA Modernizare şi eficientizare instalaţii de iluminat public din comuna Obîrşia, judeţul Olt 436.456,30
111 OBOGA Extindere sistem de canalizare şi alimentare cu apă, staţii de tratare apă în comuna Oboga, judeţul Olt 9.471.187,00
112 OBOGA Cabinet medical şi farmacie-reabilitare construcţie existentă, comuna Oboga, judeţul Olt 974.565,23
113 OPORELU Reabilitare şi modernizare Școala gimnazială corp A şi B, comuna Oporelu, judeţul Olt 1.265.932,00
114 OPORELU Modernizare drumuri comunale DC 202 şi DC 30 A în comuna Oporelu, judeţul Olt 6.688.830,00
115 OPTAŞI-MĂGURA Pod din beton armat peste râul Vedea, comuna Optași-Măgura, județul Olt 4.211.267,55
116 ORAŞ BALŞ Reabilitare şi modernizare clădire Colegiul Tehnic Nicolae Bălcescu, oraşul Balş, judeţul Olt 2.619.889,72
117 ORAŞ BALŞ Reabilitare şi modernizare clădire Şcoala Gimnazială nr. 1, str. Cireşului, nr. 26, oraşul Balş, judeţul Olt 2.619.889,72
118 ORAŞ BALŞ Construire pod nou în vederea restabilirii circulaţiei pe drumul DC1A Balş-Spineni, oraşul Balş, judeţul Olt 1.185.036,10
119 ORAŞ BALŞ Refacere rampe acces în vederea restabilirii circulaţiei pe podul situat pe DJ643 Balş – Mâineşti, oraş Balş, judeţul Balş 1.217.329,72
120 ORAŞ CORABIA Modernizare, reabilitare termică, reparații, consolidare și extindere Școala gimnazială Virgil Mazilescu, cu clasele I-VIII, oraș Corabia, județul Olt 8.718.392,00
121 ORAŞ CORABIA Modernizare DC 126 km 0+000-3+000, oraș Corabia, județul Olt 2.948.285,06
122 ORAŞ PIATRA-OLT Modernizare și reabilitare străzi și drumuri de interes local, orașul Piatra Olt, Județul Olt 9.560.199,41
123 ORAŞ POTCOAVA Extindere reţea distribuţie apă şi reţea apă uzată, branşamente apă şi racorduri canalizare în localitatea Potcoava, judeţul Olt 9.858.856,07
124 ORAŞ POTCOAVA Instalaţii de hidranţi interiori, instalaţii de detectare semnalizare şi avertizare incendiu, instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţie paratrăznet, la Liceul Ştefan Diaconescu, în oraşul Potcoava, judeţul Olt 419.673,00
125 ORAŞ POTCOAVA Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Școală în oraşul Potcoava, sat Fălcoeni, judeţul Olt 1.279.047,00
126 ORAŞ POTCOAVA Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Școală în oraşul Potcoava, sat Sineşti, judeţul Olt 1.361.597,00
127 ORAŞ SCORNICEŞTI Reabilitare Școala Negreni, orașul Scornicești, județul Olt 1.280.419,00
128 ORLEA Proiect integrat: Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Orlea, județul Olt 7.203.101,00
129 OSICA DE SUS Modernizare străzi în comuna Osica de Sus, judeţul Olt, L=6,472 km 9.447.013,34
130 PÎRŞCOVENI Modernizare străzi în satele Pîrşcoveni, Olari, Butoi, în comuna Pîrşcoveni, judeţul Olt 9.998.025,32
131 PERIEŢI Construire poduri peste pârâul Iminog în comuna Perieți, județul Olt 5.280.765,41
132 PLEŞOIU Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare și epurare  în satele Doba, Schitu din Deal și Schitu din Vale în comuna Pleșoiu 7.529.082,33
133 PLEŞOIU Pod peste pârâul Beica, modernizare prelungire str. Păcii și modernizare str. Gutuiului 823.313,96
134 POBORU Reabilitare, modernizare şi realizare grupuri sanitare Școala cu clasele V-VIII Cornăţelu, comuna Poboru, judeţul Olt 1.037.773,30
135 POBORU Modernizare drumuri locale, aproximativ 7 km, comuna Poboru, județul Olt 6.512.144,10
136 PRISEACA Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Priseaca, județul Olt 6.639.275,40
137 PRISEACA Reabilitarea și modernizarea Grădinița cu program normal Priseaca 712.283,43
138 PRISEACA Reabilitarea și modernizarea Școlii cu clasele I-VIII Priseaca 1.326.874,08
139 RADOMIREŞTI Modernizare şi reabilitare Școala cu clasele I-VIII, sat Călineşti, comuna Radomireşti 500.000,00
140 RADOMIREŞTI Modernizare drumuri vicinale în comuna Radomireşti, judeţul Olt 6.262.001,00
141 REDEA Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale 3.156.214,99
142 REDEA Reabilitarea și modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Redea 1.808.946,52
143 ROTUNDA Modernizare drumuri de interes local în comuna Rotunda, judeţul Olt 9.783.170,00
144 RUSĂNEŞTI Reabilitare Școala gimnazială Rusăneşti, judeţul Olt 1.190.000,00
145 RUSĂNEŞTI Reabilitare Dispensar medical Rusăneşti, judeţul Olt 985.000,00
146 RUSĂNEŞTI Modernizare drumuri în comuna Rusănești, județul Olt 4.998.916,00
147 SÎMBUREŞTI Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în satele Mănuleşti, Toneşti, Ioniceşti şi Sîmbureşti, în comuna Sîmbureşti, judeţul Olt 3.667.117,00
148 SÎMBUREŞTI Executare prelungire drum comunal DC 47 prin pod din beton armat peste pârâul Cungra, sat Ionicești, comuna Sîmburești, județul Olt 678.668,90
149 SÂRBII – MĂGURA Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sârbii-Măgura, judeţul Olt 4.577.267,00
150 SCĂRIŞOARA Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Plăviceni 1.172.235,68
151 SCĂRIŞOARA Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Scărișoara 1.162.020,13
152 SCĂRIŞOARA Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Scărişoara 3.745.030,56
153 SCĂRIŞOARA Modernizare drumuri comunale în comuna Scărișoara, județul Olt 5.007.010,00
154 SCHITU Înfiinţare sistem de apă în satele Lisa şi Greci, comuna Schitu, judeţul Olt 7.497.641,00
155 SCHITU Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Schitu 1.366.992,27
156 SCHITU Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Catanele, comuna Schitu, județul Olt 651.528,57
157 SCHITU Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Greci 1.280.927,90
158 SCHITU Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Lisa 651.528,57
159 SEACA Lucrări de reabilitare a străzilor din comuna Seaca, judeţul Olt 5.730.580,00
160 SLĂTIOARA Modernizare străzi în comuna Slătioara, judeţul Olt 4.910.897,60
161 SPINENI Asfaltare străzi în comuna Spineni, judeţul Olt – 11,805 km 8.665.153,76
162 SPRÂNCENATA Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Uria şi sat Frunzaru, comuna Sprâncenata, judeţul Olt 5.518.496,08
163 STOENEŞTI Rețea de canalizare în Comuna Stoenești, județul Olt 8.604.753,00
164 STOICĂNEŞTI Modernizare drumuri de interes local – etapa II 9.596.755,00
165 STREJEŞTI Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt 1.797.357,00
166 STREJEŞTI Înființare sistem de canalizare menajeră în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt 3.114.412,00
167 STREJEŞTI Reabilitare Școală Generală Clasele I-VIII Strejeștii de Sus jud Olt 642.003,00
168 STREJEŞTI Pod peste pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, județul Olt 1.227.591,00
169 STUDINA Realizare branşamente la sistemul centralizat de canalizare menajeră în comuna Studina, judeţul Olt 1.916.623,90
170 STUDINA Modernizare şi dotare Grădiniţă, sat Studina, comuna Studina 286.498,45
171 ŞERBĂNEŞTI Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV, comuna Șerbănești, județul Olt 739.759,00
172 ŞERBĂNEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Şerbăneşti, judeţul Olt 9.740.862,00
173 ŞOPÂRLIŢA Modernizare străzi în comuna Şopârliţa, judeţul Olt, L = 1,367 km 1.391.795,10
174 ŞTEFAN CEL MARE Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Ștefan cel Mare 4.736.761,68
175 ŞTEFAN CEL MARE Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Ștefan cel Mare 696.388,00
176 TĂTULEŞTI Modernizare drumuri comunale DC 62, DC 67 şi DC 68 în comuna Tătuleşti, judeţul Olt 7.939.962,03
177 TESLUI Extindere rețea de canalizare în satul Comănița, înființare rețea de canalizare în satele Cherleștii Moșteni și Deleni, comuna Teslui, județul Olt 4.384.555,00
178 TIA MARE Extindere sistem de canalizare în comuna Tia Mare, județul Olt 9.212.876,00
179 TIA MARE Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII Leonida Marineanu, comuna Tia Mare, județul Olt 1.802.447,00
180 TOPANA Modernizare drum comunal DC 195 și DC 187, în comuna Topana, județul Olt 7.728.432,23
181 TRAIAN Modernizare drumuri publice din interiorul localității, comuna Traian, județul Olt 5.384.417,00
182 TUFENI Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Tufeni, județul Olt 7.558.857,00
183 URZICA Înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate, în comuna Urzica, județul Olt 4.624.467,00
184 URZICA Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Urzica 2.942.624,56
185 URZICA Reabilitare, modernizare şi extindere Dispensar uman, comuna Urzica, judeţul Olt 691.432,07
186 VALEA MARE Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Turia 712.283,43
187 VALEA MARE Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Valea Mare 908.125,38
188 VALEA MARE Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Valea Mare 2.932.543,78
189 VALEA MARE Asfaltare străzi în comuna Valea Mare, judeţul Olt 9.880.304,00
190 VĂDASTRA Modernizare drumuri de interes local în comuna Vădăstra, judeţul Olt 5.038.113,20
191 VĂDĂSTRIŢA Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Vădăstrița, com. Vădăstrița, județul Olt 7.345.792,21
192 VĂLENI Rețea de canalizare și stație de epurare în satul Văleni, comuna Văleni, județul Olt 3.793.365,63
193 VÎLCELE Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Vîlcele, județul Olt 5.122.748,00
194 VERGULEASA Construire sediu Primărie în comuna Verguleasa, județul Olt 2.200.000,00
195 VIŞINA Reabilitare și modernizare Dispensar general și Centru de permanență – comuna Vișina, județul Olt 501.645,00
196 VIŞINA Modernizarea drumurilor de interes local și a drumurilor comunale din comuna Vișina, județul Olt 9.675.255,00
197 VIŞINA NOUĂ Drumuri interioare comuna Vişina Nouă – asfaltare 5.964.917,67
198 VITOMIREŞTI Construcție și dotare Grădiniță cu program normal, comuna Vitomirești, județul Olt 769.460,10
199 VITOMIREŞTI Modernizare infrastructură rutieră comuna Vitomireşti, judeţul Olt 9.396.601,00
200 VLĂDILA Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Vlădila 577.150,00
201 VLĂDILA Asfaltare străzi în satele Vlădila şi Vlădila Nouă 7.689.695,00
202 VOINEASA Înființare sistem cu apă și gospodărie de apă în comuna Voineasa, județul Olt 9.908.925,05
203 VULPENI Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Vulpeni, comuna Vulpeni, județul Olt 2.351.630,00
204 VULPENI Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulpeni, judeţul Olt 9.396.599,00
205 VULTUREŞTI Înființare rețea publică apă uzată (canalizare și stație de epurare) în satele Vulturești și Valea lui Alb 4.067.086,00
206 VULTUREŞTI Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială, comuna Vulturești, județul Olt 1.623.773,00

 

Ilie Bîzoi