Formularul 630 a fost modificat

0
229

Formularul 630 – „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de  sănătate şi a  contribuţiei de asigurări sociale” are un nou model, aprobat prin intermediul unui act normativ publicat în Monitorul Oficial. Astfel, decizia de impunere vizează si colectarea contributiei la pensii (CAS), nu doar a celei de sănătate (CASS), pentru persoanele fizice care realizeaza venituri

 Administraţia  Judeţeană a Finanţelor  Publice  Olt  informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr.564/17.07.2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui A.N.A.F nr.1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale”. Formularul 630 se utilizează pentru stabilirea anuală atât a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate cât şi a contribuţiei de asigurări sociale începând cu anul fiscal 2016, pe baza declaraţiei privind venitul realizat depusă de persoanele fizice care realizează venituri din : activităţi independente ; drepturi de proprietate intelectuală ; activităţi agricole ,silvicultură şi piscicultură ; cedarea folosinţei bunurilor ; investiţii şi/sau din alte surse ; pensii provenite dintr-un alt stat . Formularul 630 este însoţit de 2 anexe , parte integrantă a acestuia , şi anume : Anexa nr.1a „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” – se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii şi/sau din alte surse, pensii provenite dintr-un alt stat ; Anexa nr.1b „Situaţie privind definitivarea contribuţiei de asigurări sociale” – se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale, pentru veniturile din activităţi independente. În noul formular nu mai sunt evidenţiate veniturile din jocuri de noroc , întrucât pentru acestea nu se mai datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate începând cu anul 2016. Prevederile  prezentului ordin au intrat în vigoare la data de 17.07.2017.

Ilie Bîzoi