Anunt primaria Baldovinești

0
9

Primăria comunei Baldovinești, județul Olt,organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de șofer,nivel studii medii-generale (M.G.),pe durată nedeterminată,la Compartimentul Deservire,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Baldovinești,județul Olt :

                                           A.DENUMIREA  POSTULUI

-Șofer,nivel studii medii-generale (M.G.),pe durată nedeterminată,la Compartimentul Deservire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Baldovinești,județul Olt ;

 1.    CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
 2. să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 3. studii medii-liceale (M.G) ;
 4. condiţii de vechime: nu este cazul ;
 5. Permis de conducere: categoria ,,D’’ ;
 6. Atestat pentru transport personae ;
 7. Aviz psihologic.

                   C.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 24.09.2021) la sediul Primăriei comunei Baldovinești,str.Plopului,nr.145,județul Olt .
 2. Selecţia dosarelor de înscriere                                      – 28.09.2021 – 29.09.2021
 3. Data probei scrise                                                                  – 06.10.2021
 4. Data probei de interviuîn termen de patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise                                                               
 5. Ora și locul desfăşurării probei – Sediul Primăriei comunei Baldovinești,str.Plopului,nr.145,județul Olt  orele – 10,00

MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Pera Paula,secretar general al comunei Baldovinești,județul Olt;  telefon 0786042583.ˮ

        Prin prezenta vă solicităm expedierea cu plata la ramburs a unui exemplar din cotidianul dumneavoastră cu Anunţul mai sus menţionat.