ITM Olt, controale în benzinării

0
160

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt desfășoară, în această perioadă, Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități de producție, depozitare și comercializare a carburanților auto.

Obiectivele campaniei sunt: Asigurarea purtării de către toți lucrătorii expuși la atmosfere explozive a echipamentelor individuale de protecție adecvate; Respectarea de către toți angajatorii a instrucțiunilor scrise privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă; Deținerea de către toți angajatorii a Fișelor cu date de securitate actualizate pentru toți agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă (inclusiv carburanți auto) și punerea acestora la dispoziția lucrătorilor.

Acțiunile de control se efectuează în trimestrele II – III ale anului 2023, la toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat și mixt), la angajatori din următoarele domenii de activitate: Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului; Depozitări; Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;  Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate.

Campania se desfășoară în trimestrele II – III ale anului 2023.” transmite ITM Olt.

Activitatea de control se desfășoară la unitățile stabilite în grupul țintă, în perioada 17.04 – 16.06.2023, iar în perioada 17.07 – 25.08.2023 se vor verifica măsurile dispuse în etapa de control.