Muzeul Județean Olt va organiza șezătoarea „Datină și voie bună”

0
90

Muzeul Județean Olt în parteneriat cu Parohia „Sfinții Împărați” – Sopot, Liceul Tehnologic „P. S. Aurelian” și Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” va organiza șezătoarea „Datină și voie bună”, joi, 17 martie, cu începere de la ora 14:00. Tezaurul Uman Viu, Alexandrina (Olga) Filip va fi invitatul special al acestui eveniment:

Șezătoarea reprezintă un semnificativ exemplu de obicei de muncă ce are valențe nu numai pe plan productiv (întrajutorare în muncă) ci și cultural, fiind un cadru de circulație și creație folclorică, cunoaștere în special de către tineri a conținutului și importanței unor datini și obiceiuri) sau social (însușirea unor norme de viață comunitară).

În viața satului tradițional șezătoarea constituia un prilej de activare a conștiinței colective, moment de creare și de transmitere a tradiției în general, și a celor de muncă în special. Principalul criteriu de definire a șezătorii constă în aceea că ea reprezenta în primul rând o reuniune de muncă cu multiple valențe culturale și sociale, în cadrul căreia fiecare participant lucra pentru sine însuși.” a declarat Claudia Balaș, Șeful secție Etnografie de la Muzeul Județean Olt.