Pierderi

0
154

SC STOIAN CAMELIA SNC cu sediul în sat Stoenești, com. Stoenești, jud. Olt, înmatriculată sub nr. J28/1158/1992, având CUI: 1545723, pierdut certificat constatator cu nr. 8172 din 09.05.2011 la terți. Se declară nul.

SC GRECO MARIA-CĂTĂLINA SRL cu sediul în Mun. Caracal, str. Carpați, nr. 48, jud. Olt, înmatriculată sub nr. J28/464/2011, având CUI: 28862030, pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 2270373, certificate constatatoare cu nr. 13187/12.07.2011 și statut, eliberate de ORC Olt. Se declară nule.