Informare

0
25

Această informare este efectuată de Comuna Obârsia, cu sediul în com. Obarsia, str. Iancu Jianu, nr. 22, jud. Olt, tel: 0249541318 ce intenționeaza sa solicite de la SGA Olt aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru desfasurarea activitatii pentru extinderea sistem de alimentare cu apa și sistem de colectare si epurare a apelor uzate menajere in comuna Obarsia, jud. Olt localizat in com Obarsia, jud. Olt, sau pentru realizarea lucrarilor amplasate în com. Obarsia, satele: Obarsia, Obarsia Noua, Campu Parului, Tabonu și Coteni.
Aceasta investitie este noua.
Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta Permanent urmatoarele ape uzate menajere ce se vor evacua in Paraul Obarsia după ce au fost epurate prin Statia de epurare – EP. Mec. Biologica.
Aceasta solicitare de aviz este conform cu prevederile legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Com. Obarsia, str, Iancu Jianu, nr. 22, jud. Olt după data de 6.08.2021.