Informare

0
57

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de:  Comuna Brebeni cu sediu social in Strada Principala, Nr.228,, judetul Olt, contact 0249 419 008 , ce intentioneaza sa solicite de la SGA Olt, aviz de gospodarire a apelor pentru investitia  EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA BREBENI, JUDETUL OLT’’ce se va realiza în Comuna Brebeni,  conform C.U.  Nr.3/13.02.2023.

Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, contact 0249 419 008 dupa data de 10 martie 2023.