CONVOCATOR

0
38

In temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 si ale actului constitutive al societatii cooperative de consum, Consiliul de Administratie al Cooperativei de consum Corabia societate cooperative de gradul 1, convoca Adunarea generala ordinara a membrilor cooperatori la Restaurant Parc din localitatea Corabia str. Popa Sapca nr.1 pentru data de 21 Martie 2024 ora 11 avand urmatoarea ordine de zi;

  1. Prezentarea ,discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2023
  2. Prezentarea si discutarea Raportului cenzorului.
  3. Dezbaterea si adoptarea situatiilor financiare anuale si stabilirea modului de repartizare a profitului /acoperirea pierderii pentru 2023
  4. Descarcarea de gestiune a administratorilor.
  5. Adoptarea bugetului de venturi si cheltuieli si a programului de activitate pentru 2024
  6. Analiza executiei contractului de administrare si stabilirea criteriilor de performanta pentru anul 2024 aferente contractului de administrare.

7. Alegerea delegatiilor la adunarea generala a Federalcoop si UJCC Olt.

8. Diverse.

In cazul in care la data si ora convenita nu se intruneste cvorumul de sedinta cerut de lege adunarea generala se va reconvoca pentru fiecare din zilele urmatoare, la aceeiasi ora si aceeasi locatie, pana la atingerea cvorumului legal si statutar. Potrivit prevederilor art.39 din Legea nr. 1/2005 si a actului constitutiv depunerea mandatului de reprezentare se va face inainte de inceperea sedintei.

In temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 si ale actului constitutive al societatii cooperative de consum. Consiliul de Administratie al Cooperativei de consum Corabia societate cooperative de gradul 1 convoca Adunarea generala extraordinara a membrilor cooperatori la Restaurantul Parc str. Popa Sapca nr. 1 Corabia jud. Olt pentru data de 21 Martie 2024 ora 12 avand urmatoare ordine de zi

  1. Aprobarea bunurilor apartinind societatii cooperative care pot face obiectul; ipotecii, gajarii, inchirierii sau instrainarii imobilizarilor corporale pe parcursul anului 2024.
  2. Mandatarea Consililui de Administratie cu indeplinirea demersurilor necesare executari unor astfel de operatiuni.

3.Diverse

In cazul in care la data si ora convenita nu se intruneste corumul de sedinta cerut de lege adunarea generala se va reconvoca pentru fiecare din zilele urmatoare, la aceeiasi ora pina la atingerea corumului legal si statutar..