CONVOCARE

0
46

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.
În temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 R și art. 47 și 58 din Statutul C.A.A. pentru data de 18.06.2021 orele 14:30 la GRĂDISTE HILL (str. Oituz, nr. 42), având ca ordine de zi:
-Raportul economico-financiar al Baroului și al Filialei C.A.A pe anii 2019-2020
-Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului și a Filialei C.A.A pe anii 2019-2020
-Descarcarea de gestiune a Consiliului baroului și Filialei C.A.A pe anii 2019-2020
-Aprobarea bugetului Baroului Olt și Filialei Olt C.A.A pe anul 2021
-Înființarea unui fond de solidaritate pentru sprijinirea avocaților din Baroul Olt
În baza art. 67 alin. 5 din Statutul prodesiei de avocat, cei care doresc să facă propuneri pentru completarea ordinei de zi vor depune cu 5 zile înainte de data convocării, la decanatul baroului.

CONSILIUL BAROULUI OLT