Comunicat de presă – com. Văleni

0
38

”PNNR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ

Comuna Văleni anunță începerea proiectului cu titlul ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – FORMAT GIS, ÎN COM. VĂLENI, JUD. OLT, COD C10-I4-530, INVESTIȚIE I.4 – ELABORARE/ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A DOCUMEMNTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE PLANIFICARE URBANĂ, implementat de com. Văleni, jud. Olt conform contractului de finanțare nr. 131638/21.11.2022, finanțat prin PNRR în cadrul componentei 10-Fondul Local.

Proiectul se derulează pe prioada cuprinsă între 21.11.2022-21.11.2025

Obiectivul proiectului îl reprezintă elaborarea ACTUALIZAREA PLAN URBANISTIC GENERAL – FORMAT GIS, ÎN COM. VĂLENI, JUD. OLT

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 132.912,90 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 25.253,45 lei.

Persoană de contact

Primar- Șofaru Ion

valeniprimaria@yahoo.com

0762277229/ 0249.487.309

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.