Comunicat de presa

0
37

UAT Comuna Orlea, judetul Olt, anunta inceperea proiectului cu titlul DOTAREA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DIN COMUNA ORLEA, JUDETUL OLT”, Titlu Apel: PNRR/2022/C15 EDUCAȚIE in judetul OLT implementat de UAT Comuna Orlea, conform contractului de finantare nr 2176DOT ⁄ 2023, finantat in cadrul componentei 15.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 16 de luni incepand cu data de 29/08/2023.

Obiectivul general al proiectului

Consta in creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiective specifice:

O1: Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ din Comuna Orlea, judetul Olt

O2: Asigurarea dotărilor cu mobilier a sălilor de clasă

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

  • Pe termen mediu
  • rezultate scolare ( semestriale) considerabil mai bune
  • recalibrare a metodologiilor de predare
  • încurajarea cadrelor didactice să recontextualizeze materia în noi modalităţi inovatoare de prezentare şi predare.
  • Pe termen lung
  • digitalizarea procesului educational
  • câștiguri în procesul educațional ( rezultate scolare mai bune, scaderea riscului de abandon scolar, acordarea sansei cadrelor didactice de a – si desfasura activitatea intr-un mediu normal care sa stimuleze interesul elevilor pentru învățare)
  • impact pozitiv asupra starii de bine si de sanatate a elevilor ( dotari de ultima generatie – atat mobilier cat si echipamente)
  • format de predare adaptat la noua tehnologie ( asa cum am vazut , in pandemia Covid-19, actul educational a fost unul greoi datorat lipsei de resurse tehnologice de generatie nou.
  • Echilibrarea ritmului de absorbţie alert al informaţiei pe care tinere generaţii îl manifestă în mediul online, cu stimul tehnologic şi metodologia didactică readaptată

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 458.834,99, la care se adauga TVA in valoare de 87.178,65 lei ( valoare totala: 546.013,64).

e-mail: primariaorlea@yahoo.com

telefon: 0249 536 569