Comunicat de presă

0
52

Data: 15.03.2023

Anunţ începere proiect: “Dezvoltarea activitatii societatii Cobrali 2000 SRL”
Cobrali 2000 SRL anunţă începerea activităţilor proiectului „Dezvoltarea activitatii societatii
Cobrali 2000 SRL”, Cod SMIS 160247, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii uneiredresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.441.014,11 lei, valoarea cofinantarii UE de 581.879,01 lei
.
Data de incepere a proiectului: 10.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii COBRALI 2000 SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de
REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
-10 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
-3 mijloace de transport electrice;
– un sistem de panouri fotovoltaice – instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,03% fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 35 angajati.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014- 2020
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Cobrali 2000 SRL
Persoana de contact: Constantinescu Petrișor, Administrator,
Telefon: 0742049744
Adresa de e-mail: petrisor_constantinescu@yahoo.com.